top of page
_MG_3760 HD.jpg

Hur blir vi vänner?

När vi har frågat barn i våra barngrupper vad de tycker bäst om att göra på förskolan svarar de flesta barnen att leka och att leka med andra barn. I leken tar barn kontakt, lär känna varandra och hittar gemensamma saker att göra och relationer växer fram. När kontakten tas behöver det finnas en öppenhet för kontakt försöken och en tilltro till att det kommer att gå bra. Genom öppenheten och tilltron kan en närhet uppstå som kan utvecklas till en relation där barnen känner att de är närmare varandra.


I en barngrupp lär barnen känna varandra och med en det växer det fram en vänskap. När relationerna växer till en vänskap kan vännerna vara det som är allra viktigaste på förskolan och det kan vara en stort ämne för glädje, gemenskap och oro eller svartsjuka.


Hjärnforskaren Per Flodin och några av hans kompisar har skrivit en bok om vänskap och hur man får vänner som vuxen. De la märket till att andra relationer så som kärleksrelationer har det skrivits mycket om men inte lika mycket om vänskap och speciellt hur man får vänner.

I boken som heter Länge leve vänner beskriver författarna fem kännetecken på vänskap.


1. Tid tillsammans - att träffas relativt ofta/regelbundet.

2. Positivitet - att mötena ger glädje, energi och inspiration.

3. Ömsesidighet - att det finns balans mellan givande och tagande över tid. Att båda partner investerar ungefär lika mycket i relationen.

4. Likhet - att man har liknande värderingar, intressen eller livsstil. Det gör det lättare att förstå varandra och göra roliga saker tillsammans.

5. Lojalitet - att man litar på att vänner finns och vill en väl.


När vi läste denna lista för vuxna tycket vi att det även det mesta stämmer på barnens vänskaps relationen på förskolan.

För att bygga relationer och vänskaper behövs det tid, både tiden barnen är tillsammans per gång och att de fortsätter träffas över tid. När det är roligt och intressant för barnen ger det energi och nya tankar. Ömsesidigheten är en av grundstenarna för lek och är maktbalansen skev i relationerna är det svårt att till exempel leka. När barnen litar på varandra och känner att de vill väl blir barnen också trygga i sina relationer.


I sin bok skriver författarna också att vänskap är viktigt för vår hälsa. I vänskap och nära relationer där vi umgås med människor vi tycker om och känner tillit till frisläpps oxytocin, också kallat må bra hormonet. Oxytocin sänker blodtrycket, dämpar stresshormonet kortisol och minskar aktiviteten i de delar av hjärnan som känner rädsla. Vänskap är med andra ord även bra för vår hälsa.


Hur kan du se exempel på de fem kännetecken för vänskap i din barngrupp?


En del barn har utmaningar med att utveckla vänskapsrelationer. Vad beror det på?


När barn har utmaningar i leka kan pedagogerna organisera meningsfulla sammanhang så att barnet får konkat med andra barn och kan känna närhet. Hur kan de se ut i er utbildning?


Hur tänker du om likhet och lojalitet i listan?


Hur stöttar ni barnen i deras lek?


Här kan du läsa artikel om vänskap.

Comments


bottom of page