top of page
_MG_4458 HD.jpg

Om oss

Vår passion är förskolan - barnen, personalen och föräldrarna som tillsammans skapar en trygg och utvecklande miljö för barnen att vara i. Vi utvecklar lösningar för att observera och arbeta med kvalitet i förskolan som fungerar för pedagoger och barnskötare. Vi coachar ledare, personal och föräldrar och skapar förutsättningar för en miljö där barnen kan utvecklas, där barnen är trygga.

Vår passion är förskolan

camilla.jpg

Camilla Lindgren

 

Telefon 070 849 88 60
camilla.lindgren@verbalastigar.se

Camilla är förskollärare utbildad på Lärarhögskolan i Malmö. 

Camilla har arbetat inom fritidsverksamhet i skola och som förskollärare i Skåne och Stockholm. Under åren som anställd arbetade hon i förskolor med olika inriktning och i områden med olika förutsättningar. 

Camilla har även jobbat med projekt där förskolepedagogik har använts i äldrevården.

 

Camilla har arbetat som volontär för YFU, Youth for Understanding och utbildat medlemmar och utbytesstudenter i Sverige. 

 

Camilla var med i RUS gruppen som startade med pedagoger inom Stockholms Stad redan 2001 och skrev då den första RUS manualen.

Tuula.jpg

Tuula Torro

Telefon 070 864 36 93
tuula.torro@verbalastigar.se

Tuula är förskollärare utbildad i Norrköping. Tuula har också rektorsutbildning samt är utbildad genus pedagog har haft uppdrag för diskrimineringsombudsmannen.

Tuula har arbetat som förskollärare sedan 1990 och började då sin karriär i Stockholm. Tuula har även erfarenhet av att ha arbetat i USA och med finsk/svenskspråkig verksamhet.

 

Tuula kom in i RUS gruppen i Stockholms stad 2002 och har sedan dess arbetat med att utveckla och föreläsa om modellen och hur den kan användas i en förskola.

 

Tuula är engagerad i Friluftsfrämjandet och sitter i barnledningsgruppen för Region Mälardalen. I den verksamheten utbildar Tuula ledare som skall hålla i Knopp, Knytte eller Knopp kurser

Namnet Verbala Stigar

När vi arbetade med området att vara trygg med andra barn och kunna leka fick vi syn på hur pedagoger arbetar med att knyta an barnen till varandra på ett nästan omedvetet sätt. Vi lägger ut verbala stigar som barnen kan följa i sin utveckling. 

Vi tog detta som grund för vad vi jobbar med och valde det som namn för vårt företag. 

Vår historia startade 2006

Vi startade arbeta med RUS modellen och vår första bok 2006. Sedan dess har vi tagit stegen från att vara anställda i Stockholms Stad till att driva en egen verksamhet med en förskola och föreläsningsverksamhet. 

2021

Vi lanserar online utbildningar för pedagoger och ledare i förskolan under namnet Verbala Stigar Academy. 

2020

Förskolan Bränningevägen säljs till Norlandia Förskolor AB för att vi skall kunna fokusera på utbildning, coaching och föreläsningar.

Tomten & Trollet dyker för första gånge upp.

 

Julkalendern 2020 får stor uppmärksamhet och används av många förskolor som del av det pedagogiska arbetet.

2017

Den nya boken om RUS, Pedagogens tysta kunskap ges ut på Studentlitteratur i februari.

Boken om inskolning, grunden för en givande förskoletid ges ut på Gothia Förlag i februari.

2016

Vi skriver på tre böcker parallellt där alla kommer ges ut under början av 2017. Med Brexit i åtanke väljer vi att placera projektet med att starta en förskola i Belfast på sparlåga. Vi genomför Skogshjälte-projekt.

2015

Vi arbetar huvudsakligen med förskolan där vi använder oss av RUS modellen som en bärande del i vår verksamhet.

2014

Vi söker och får stöd från Vinnova för att tillsammans med Göteborgs Universitet och ThorburnWard undersöka förutsättningarna för att exportera svensk förskolemodell. Vi utreder möjligheterna och förutsättningarna att starta en förskola i Belfast, Nord Irland.

Vi arbetar tillsammans med Friluftsfrämjandet i projektet Skogshjältarna.

2013

Vi arbetar huvudsakligen med förskolan där vi använder oss av RUS modellen som en bärande del i vår verksamhet.

2012

Vi arbetar huvudsakligen med förskolan och har lite mindre fokus på föreläsningsverksamheten.

 

Vi publicerar löpande artiklar på bland annat förskoleforum

2011

Vi föreläser en hel del runtomkring i landet och började arbeta med att planera för en första förskola.

Föreläsningar i Stockholm, Kristianstad, Växjö, Lund och Ljusda

 

Under hösten 2011 öppnar vi Förskolan Bränningevägen i Årsta, Stockholm.

2010

Hösten 2010 tog vi beslutet att sluta arbeta för Stockholms stad och satsa helhjärtat på vår egna verksamhet. Målet var att starta egen förskola och kombinera det med utbildnings och coachningsverksamhet inriktad mot förskolan.

2009

Vi arbetar inom förskoleverksamhet inom Stockholms stad samtidigt som vi utbildar och föreläser för pedagoger.

2008

Vi arbetar inom förskoleverksamhet inom Stockholms stad samtidigt som vi utbildar och föreläser för pedagoger.

2007

Boken "Barns väg till trygghet - Steg för steg genom förskolan" ges ut av UR förlag.

2006

Under 2006 arbetade vi intensivt tillsammans med Anitha Erixon och Bo Sundblad med boken som skulle ges ut av UR Förlag.

bottom of page