_MG_4317 HD.jpg

Kalender

Föreläsningar, webinarier och utbildningar för pedagoger inom förskolan

 • Barnkonventionen i praktiken (Digital föreläsning)
  30 nov. 18:30 – 20:00
  Webinar
  I denna föreläsning berättar vi hur ni som pedagoger kan koppla ert arbete till artiklarna i barnkonventionen, ger tips på konkreta arbetssätt och hur ni ger barn kunskap om sina rättigheter i sin vardag på förskolan.
 • Skapa trygghet med RUS (Digital föreläsning)
  01 dec. 18:30 – 20:00 CET
  Webinar
  I den här föreläsningen berättar vi hur du och ditt arbetslag skapar förutsättningar för att barnen ska bli trygga, hur ni kan arbeta med modellen och vilka vinster det får för ert arbete. Vi går igenom de fyra områden, pedagogerna, miljön, barngruppen och språket där vi ser tryggheten utvecklas. U
 • Introduktionen i förskolan (Digital föreläsning)
  03 dec. 13:00 – 14:30
  Webinar
  Introduktionen i förskolan är starten på en förhoppningsvis lång relationen mellan barn vårdnadshavare och pedagoger. För att barnen ska börja utveckla trygga relationer med en pedagog och kunna säga hejdå till sina vårdnadshavare vid en lämning behöver pedagogerna ha ett medvetet arbetssätt under
 • RUS modellen introduktionsföreläsning (Gratis)
  07 dec. 18:30 – 19:15
  Webinar
  Med RUS (RelationsUtvecklingsSchemat), som är en observations modell kan ni få syn på er undervisning och hur barnen i er barngrupp är trygga. När ni använder RUS skapar ni en samsyn och utvecklar era metoder för ert fortsatta arbete.
 • Barnkonventionen i förskolan - Gratis
  09 dec. 18:30 – 19:15
  Webinar
  Sedan januari 2020 är Barnkonventionen lag i Sverige och förskolans läroplan utgår från barnets rättigheter i Barnkonventionen.