_MG_3760 HD.jpg

Barns relation till andra barn

Vi ger nu en introduktionen till område 3 / Barns relation till andra barn i vår webbutbildning om RUS.

I förskolan är barnens relationer till andra barn mycket viktiga och grunden för all le