file.jpg

2020

Tomten och Trollets julkalender

Tomten och Trollets julkalender 2020

Vår julkalender är spännande både för barnen och för pedagogerna. Genom lek och aktivitet jobbar vi oss igenom målområden i Läroplanen för Förskolan och knyter an till FNs barnkonvention. 

Här hittar du alla 24 avsnitten från 2020.