top of page
Hem: Välkommen
_MG_4128%20HD_edited.jpg

Utveckling, coachning och  pedagogik för förskola

RUS symbol - vit och guld 300x300.png

RUS-modellen hjälper pedagogerna att arbeta med förskolans uppdrag att ge barnen förutsättningar att bygga trygga relationer. 

Kom igång med RUS-modellen

Vi har publicerat en artikelserie där vi hjälper er igång med RUS

Vi håller också föreläsningar och erbjuder digitala utbildningar i Academy som gör det enkelt att komma igång.

Det är oss du träffar

Det är oss du träffar som föreläser, coachar och skriver artiklar om pedagogik i praktiken. Vi har lång bakgrund från förskolan och har föreläst de senaste 15 åren.

camilla.jpg

Camilla Lindgren

Tuula.jpg

Tuula Torro

Föreläsningar

Vi föreläser om pedagogik riktad till pedagoger och ledare i förskolan. Våra föreläsningar varvar teori med praktiska exempel från vardagen.

RUS

modellen

RUS modellen är utvecklad av förskollärare för förskolan - vi har tillsammans med skaparen av LUS, Bo Sundblad, utvecklat en modell anpassad för förskolan där vi fokuserar på trygghet som förutsättning för lärande. 

FNs

Barnkonvention

Hur pedagoger kan synliggöra Barnkonventionen i sitt arbete och undervisa så att barnen får kunskaper om sina rättigheter.

Introduktion och starten på förskolan

Hur jobbart jag som pedagog medvetet för att skapa trygghet under inskolningen?

Hur jobbar jag med relationen till vårdnadshavare? 

Läroplanan för Förskolan

Läroplanen för förskolan innebär krav och förväntningar på dig som chef och som pedagog i förskolan.

Vi hjälper dig att förstå dessa och hur du skall tolka och arbeta för att möta dessa krav.

Digitala utbildningar för förskolan

Verbala Stigar Academy

Vi lanserar nu Verbala Stigar Academy med digitala utbildningar specialgjorda för förskolan. Utbildningarna fungerar på dator, platta och telefon och man kan gå kurserna i sin egen takt. 

RUS-modellen
Relations Utvecklings Schema

RUS-modellen går ut på att observera och dokumentera barnets utveckling och genom en enkel loggbok följa barnet genom hela tiden i förskolan.

RUS-modellen bygger på grunden för lärande - trygghet - och pedagogen och arbetslaget i arbetet med observationer och ger ett systematiskt sätt att följa barnet genom hela tiden i förskolan.

Utvecklat av pedagoger för pedagoger i förskolan.

bottom of page