top of page
_MG_3760 HD.jpg

Trollet ska skaffa en ny bästa kompisI denna film blir Tomten och Trollet riktigt osams i sin lek i skogen. Trollet har tagit med sig en guldig skatt från grottan och nu har Tomten slarvat bort den. Anklagelserna haglar och känslorna går höga och de skyller på varandra. Ingen av dem lyssnar på vad den andra säger tills Trollet säger att hen vill skaffa sig en ny bästa vän och inte leka med Trollet igen.


Liknade situationer känner sig de flesta barn igen i då de kan uppstå i förskolan när ett barn ska passa leksaker eller något annat material och sakerna försvinner i alla fall. Det kan också handla om att ett barn har tagit med sig saker till förskolan som ett annat barn får låna och råkar tappa bort. I sin samvaro på förskolan uppstår det meningsskiljaktigheter och konflikter mellan barnen. Barnen kan bli osams om vem som ska vara vad i leken, vem som ska ha leksakerna eller när någon blir nekad tillträde till leken.


Som pedagog i förskolan så är det viktigt att finns som stöd när barnen ska lösa sina meningsskiljaktigheter och ge dem förslag på olika sätt att lösa situationen som uppstår. Barnens känslor är starka och ibland kan de behöva gå undan ett tag och få vara ledsen eller besviken i fred ett tag innan det är möjligt att prata om det som har hänt. Barnen har rätt att uttrycka sina känslor men det är viktigt att tidigt lära barnen att de får inte medvetet göra någon illa med sina ord och handlingar. Förskolan har en viktig roll i att ge barnen möjligheter att lösa olika konflikter och ge dem förslag på olika sätt att komma vidare i leken. Det kan ju vara situationer som barnen faktiskt inte kommer överens i och då är det viktiga att barnen är överens om att de inte är överens.


I filmen så stannar vi upp för att ge barnen i bargruppen möjlighet att tillsammans reflektera hur de kan hjälpa Tomten och Trollet.


Hur kan ni hjälpa Tomten och trollet att bli vänner igen?

Hur gör ni när ni blir osams med en kamrat?

Hur vill du bli tröstad när du är ledsen?


Comments


bottom of page