top of page
_MG_3760 HD.jpg

Tipsrunda till förskolans dag


Talesättet lyder att man inte ser skogen för alla träd, men man ser inte heller alla träd för hela skogen. Kan ni tillsammans i barngruppen klura ut under tipspromenaden vilka av våra vanligaste träd som vi frågar efter? I vår undervisning ska vi ge våra barngrupper möjligheter att utveckla barnens förståelse för att se samband i naturen och undervisa dem om de kretslopp som årstidsväxlingarna är en del av.


Vi har i frågorna gett några ledtrådar och om ni önskar så finns det även bild ledtrådar till alla träden, allt beroende på hur ni önskar anpassa utifrån era barngrupper. Vi har gjort en för de yngre barnen på förskolan och en för de lite äldre barnen.


Under våren börjar vi kunna se skillnad på våra träd efter deras vintervila. Beroende på var i vårt avlånga land vi befinner oss har våren kommit olika långt inför förskolans dag. Knopparna och blommorna spricker och i slutet av våren så har träden löv på grenarna igen. När löven har kommit kan det vara lättare att se att det finns olika sorters träd runt om oss, kanske även vilket träd som är en lönn, asp eller björk.


Det finns några träd som är lite lättare att se skillnad på under vintern och det är gran och tall eftersom de inte tappar sina barr och på håll ser de nästa samma ut året om.


Träden som är med finns både i skogen och i stadsnära natur som parker och grönområden i städer.


Med tipsrundan som hjälp vill vi ge er och era barngrupper en liten aha-upplevelse till att möta träden och naturen och kanske få lite ny kunskap. Har ni möjlighet att sätta upp frågorna i närheten av några av träden som vi frågar efter så får ni även möjlighet att känna på trädet, lyssna på hur trädet låter, lukta på trädet samt uppfattning om hur stort eller litet trädet faktiskt är.


I våra filmer om våra sinnen, som finns på Youtube så lyfter vi hur viktigt det är att ge barnen möjlighet att med sina sinnen uppleva bland annat naturen för att sedan ha med sig den erfarenheten inför undervisningssituationer inne i förskolan eller skolan. Har jag som yngre barn fått uppleva till exempel barken på olika träd underlättar det när jag sedan läser om träden och dess bark i böcker.Ramsa

Träd i skog och stad

Träden växer i skog och stad.

Alla har de barr eller blad.

Vissa har kottar, andra har nötter.

Trädens fötter, de kallas rötter.


Självklart går denna tipsrunda bra att använda när som under året .


Tipsrunda för äldre barn hittar ni här :

Tipsrunda - Träd äldre barn
.pdf
Download PDF • 18.30MB

Svarstalong och rätt svar hittar du här


Svarstalong till träd tipsrunda
.pdf
Download PDF • 25KBTipsrunda för yngre barn hittar ni här:


Tipsrunda - Träd yngre barn
.pdf
Download PDF • 7.41MB

Svarstalong och rätt svar hittar du här


Svarstalong yngre barn träd tipsrundan
.pdf
Download PDF • 25KBNågra av våra filmer om våra sinnen

bottom of page