top of page
_MG_3760 HD.jpg

Nytt kostnadsfritt material - Kompiskunskap med Mumin

I mars i år lanserade Röda korset i Finland ett kostnadsfritt, digitalt och övergripande material om hur barn lär sig vara vänner och umgås med andra. Materialet heter Kompiskunskaper och Röda korset skriver i sitt material att

kompiskunskaper utvecklas bara genom övning, upprepning och erfarenhet. I vårt arbete med RUS, relationsutvecklingsschemat är detta också något som vi ofta pratar och skriver om. De flesta barn föds sociala men utvecklar sin förmåga att leka genom att först leka med vuxna och sedan med andra barn. För att lära sig att leka behöver barnet leka med andra barn. I lek med vuxna blir ofta de vuxna väldigt medgörliga och i lek med andra barn lär sig barnen att handskas med meningsskiljaktigheter, lösa konflikter och hantera motgångar. Alla dessa färdigheter är viktiga i barnens liv och i det fortsatta livet.


Materialet riktar sig till barn i förskoleklass och i lågstadiet. Det går att använda med yngre barn men då får en del av övningarna omarbetas något. I Finland kallas förskola för dagis och förskoleklass för förskola. Ursprunget till materialet är programmet Kompiskunskap som är avsett för unga och unga vuxna som är framtaget av Röda korset och MIELI Psykisk Hälsa Finland rf.Materialet är välarbetat och består av fem avsnitt som handlar om självkännedom, kompiskunskap, medkänsla och självmedkänsla, att bli bekant med en ny kompis och ensamhet.

De olika avsnitten börjar alltid med en närvaroövning och det är ett sätt att landa och koncentrera sig på det som barnen ska göra nu. I de olika avsnitten finns korta animerade filmer, reflektionsövningar, lekar och alla avslutas med en en utmaning.

Det finns också bilder på de olika karaktärerna att skriva ut och bilder på situationer som vännerna hamnar i.

Avsnitten är fristående och de kan användas oberoende av varandra.


Materialet finns på finska, svenska, engelska och just nu håller det på att bli översatt till japanska.


I pedagogers arbete på förskolan är barnens sociala utveckling och med den att ha vänner mycket viktigt. Hur barn trivs på förskolan och får förutsättningar att lära sig är ofta beroende på barnets vänskapsrelationer och med den hur de trivs på förskolan. Att aktivt arbeta med bland annat känslor, de demokratiska värdena, identiteten och hur barn kan funngra enskilt och i grupp är en del av uppdraget i läroplanen och livsviktigt för barnens välbefinnande och utveckling, här och nu och för framtiden.


Här är länken till materialetHär är en artikel om materialet.
Comments


bottom of page