_MG_3760 HD.jpg

Men hen sa att vi fick...

Ibland uppstår det situationer när vi pratar med barn när de gör någonting som pedagogerna sedan tidigare kommit överens att det ska inte göras just nu, att barnen svara - hen sa att vi fick göra detta, hen sa att vi fick vara här. Med hen menar barnen en kollega i arbetslaget.


När vi arbetar i ett arbetslag så är det viktigt att vi har en samsyn kring vilka förhållningssätt som är viktiga för just den barngruppen vi har här och nu, för att skapa bästa förutsättningarna för att barnen ska vara trygga under alla situationer under dagen. Att vi kan lita på att alla i arbetslaget ger barnen samma svar, nej denna platsen kan ni inte vara på just nu för att eller nej just nu kan vi inte göra detta för vi pedagoger har bestämt det. När vi inte håller med om vissa saker som vi bestämt i vårt arbetslag är det viktigt att vågar lyfta det med våra kollegor i stället för att säga ja eller nej till barnen och strunta i det som vi bestämt tillsammans.


För barnen är det viktigt att de vet vilka regler som gäller för att det ska vara tryggt att delta i förskolans utbildning. De läser av stämningen i arbetslaget och