top of page
_MG_3760 HD.jpg

Men hen sa att vi fick...

Ibland uppstår det situationer när vi pratar med barn när de gör någonting som pedagogerna sedan tidigare kommit överens att det ska inte göras just nu, att barnen svara - hen sa att vi fick göra detta, hen sa att vi fick vara här. Med hen menar barnen en kollega i arbetslaget.


När vi arbetar i ett arbetslag så är det viktigt att vi har en samsyn kring vilka förhållningssätt som är viktiga för just den barngruppen vi har här och nu, för att skapa bästa förutsättningarna för att barnen ska vara trygga under alla situationer under dagen. Att vi kan lita på att alla i arbetslaget ger barnen samma svar, nej denna platsen kan ni inte vara på just nu för att eller nej just nu kan vi inte göra detta för vi pedagoger har bestämt det. När vi inte håller med om vissa saker som vi bestämt i vårt arbetslag är det viktigt att vågar lyfta det med våra kollegor i stället för att säga ja eller nej till barnen och strunta i det som vi bestämt tillsammans.


För barnen är det viktigt att de vet vilka regler som gäller för att det ska vara tryggt att delta i förskolans utbildning. De läser av stämningen i arbetslaget och om vi vuxna inte visar på att vi är överens om vad som gäller och vad som är bestämt när till exempel vi ska gå i väg med vår barngrupp så skapar det en oro hos barnen och några barn kanske inte vågar ta del av den undervisningen som vi bedriver.


När vi ska gå i väg med vår barngrupp till kända ställen dit gruppen brukar gå ( som vi beskriver i vår artikel Börja med RUS- modellen, steg för steg artikel 12- Trygg på kända ställen dit gruppen brukar gå ) så är en förutsättning för att barnen ska vara trygga på denna platsen att vi i arbetslaget är överens och vi vuxna kan lita på varandra.När vi i arbetslaget diskuterar vilket förhållningssätt som passar barngruppen så får vi inte glömma bort att barnen ska få sin röst hörd, att vi tar in deras tankar och reflektioner och kopplar det till vårt uppdrag med att förskolan ska vara rolig, trygg, lärorik och säker.


När vi arbetar med människor så kan det vara svårt att undvika dilemman och då kan det vara bra att ha en förståelse för att det är inte farligt att hamna i dilemma som ovan, att vi i arbetslaget inte håller det som vi är överens om eller andra dilemman. I vår academy utbildning erbjuder vi er kunskap och redskap för hur ni kan arbeta med dilemman som kan uppstå i er vardag på förskolan. Här får ni ett dilemma som vi beskriver i kursen som ni kan använda och diskutera i ert arbetslag.


Är ni intresserade av att gå kursen så är ni välkomna att anmäla er på vår hemsida.Comments


bottom of page