_MG_3760 HD.jpg

Kommunikation-med vårdnadshavare

Ordet Kommunikation betyder enligt NE : överföring av information mellan människor, djur, växter eller apparater. I förskolans värld är kommunikation ett otroligt viktigt del för att vi ska kunna utföra vårt uppdrag och vi måste förhålla oss till de snabba förändringar som sker i samhället när det gäller just, hur vi tar till oss information och hur ska vi kommunicera olika saker med kollegor och vårdnadshavare i vilken form ska budskapet kommuniceras?