top of page
_MG_3760 HD.jpg

Kommunikation-med vårdnadshavare

Ordet Kommunikation betyder enligt NE : överföring av information mellan människor, djur, växter eller apparater. I förskolans värld är kommunikation ett otroligt viktigt del för att vi ska kunna utföra vårt uppdrag och vi måste förhålla oss till de snabba förändringar som sker i samhället när det gäller just, hur vi tar till oss information och hur ska vi kommunicera olika saker med kollegor och vårdnadshavare i vilken form ska budskapet kommuniceras?


När jag läste boken Kommunikation med Vårdnadshavare - en professionell kompetens i förskolan av Linn Eckeskog ( utgiven av Studentlitteratur 2020) snurrade flera frågor i mitt huvud.


Hur blir vi inom förskolans värld rustade för att överföra information i olika form, verbalt, digitalt, via bilder eller via telefon eller i bland via en tolk. Har någon av oss det som en del i våra utbildningar eller förutsätts det bara att det är något vi ska kunna som förskollärare och barnskötare? Hur många av oss har fått förutsättningar att reflektera i arbetslaget kring hur kommunicerar vi och vad förmedlas till våra vårdnadshavare, hur gör vi om vi upplever att budskapet som för oss är viktigt inte tas emot av vårdnadshavare som viktigt utan svaret blir ett " Jaha" eller vi får känslan av totalt ointressant.


Genom att läsa Linns bok, som jag varmt kan rekommendera, så fick flera av mina frågor svar och jag fick med mig många ahh upplevelser och konkreta tips på hur jag i fortsättningen kan tänka kring just hur varför och när kommunicerar jag med vårdnadshavare, vad kan vara viktigt för dem och hur kan jag på bästa sätt förmedla det till dem. Framför allt vikten av att vi i arbetslaget pratar om hur vi ska föra ut vårt budskap och på vilket sätt.


Ett exempel från en förskola jag arbetade på kommer upp flera gånger i mitt huvud när jag läser Linns bok,


På en förskola hade vi en anslagstavla som mötte vårdnadshavare direkt när de kom in genom ytterdörren. På denna anslagstavla hamnade all möjlig information och ingen hade riktigt ansvar för att rensa på den. Vid ett tillfälle var det stor irritation bland pedagogerna på förskolan eftersom vårdnadshavarna inte hämtade barnen i tid när förskolan skulle stänga tidigare med anledning av ett möte på förskolan. " Vi har ju faktiskt skrivit det på anslagstavlan och ändå kan de inte komma i tid och vi måste ringa och påminna dem, och vi kommer i gång sent med mötet".


Vi lyfte frågan om anslagstavlan i vår föräldragrupp på ett föräldraråd och fick tack vare det ett mycket ärligt svar från vårdnadshavare på mötet. " Den anslagstavlan har vi slutat läsa på för det är så rörigt och så får vi nästa bara negativ information där, nu går det löss, nu är det magsjuka osv. Tack vare att vi lyfte frågan och fick konkreta tips från vårdnadshavaren om hur de önskade att vi skulle informera dem om olika saker fick vi möjlighet att tänka kring våra olika kommunikationsvägar och vad som skulle kommuniceras var och hur.


Enligt förskolans läroplan är en del i vårt uppdrag att vi ska skapa förutsättningar för ett förtroendefullt samarbete med hemmet och vi ska hålla oss informerade om barnens personliga omständigheter med respekt för barnets integritet ( sid 17 LPfö-18). En förutsättning för att lyckas med det är att förskolans pedagoger och vårdnadshavare kommunicerar på olika sätt, och hur kan vi göra det bäst för alla i arbetslaget och vårdnadshavare? Genom att skapa förutsättningar för ett förtroendefullt samarbetet så arbetar vi också med artikel 3 (Vid alla beslut som rör bar ska i första hand beaktas det som bedöms för barnets bästa) och artikel 18 ( Barns föräldrar eller vårdnadshavare , har gemensamt huvudansvar för barnets uppfostran och utveckling med statens stöd) i barnkonventionen.


Reflektera gärna över:

  • Hur kommunicerar ni vad med era vårdnadshavare ?

  • Har ni pratat i hop er på er förskola om en gemensam grafisk profil hur ni ska kommunicera?

  • Vad är din största utmaning när du ska kommunicera något verbalt / skriftligt?

  • Hur får ni kvitto på att ni når ut med era budskap till vårdnadshavare?

  • Hur tänker ni kring att vi i förskolan ska hålla oss informerade om barns personliga omständigheter och hur gör ni det på er förskola?


Linns bok är en bra och viktig bok att läsa och reflektera över på varje förskola och skulle vara önskvärt att den var en del av våra olika utbildningar.Commentaires


bottom of page