top of page
_MG_3760 HD.jpg

Hur kan vi förbereda barn för nätet?

Vecka 42 förknippar många som arbetar i förskolan som Stopp min kropp vecka, en vecka då många arbetar lite mer och fördjupat med barns integritet och barns rättigheter att säga Stopp. Alla som arbetar i förskolan ska arbeta utifrån att barnen har rätt till sin kroppsliga integritet och att integriteten ska respekteras i alla situationer så som vid omsorg och omvårdnad av barnen och detta ska vara en del av det dagliga arbete året runt.


Genom att pedagogerna har kunskap om varför det är viktigt att barn i mycket unga år får redskap för att säga stopp när något känns fel så skapar vi förutsättning för att förbereda barnen för framtiden. Alla barn är unika och deras gränser är olika, vad som är stopp för ett barn betyder inte att det är stopp för ett annat. Så som pedagog på förskolan krävs det att du skapar relation och lär dig varje barns stopp. Fråga barnen hur de vill att du hjälper dem i olika situationer och hur de önskar att bli tröstade, på så sätt visar du barnen att du respektera deras vilja och lyssnar på dem.


På skolverkets sida kan du fördjupa dig mer kring förskolans uppdrag kring barns integritet


Vi kan alla ha åsikter och tänka kring att barnen använder olika digitala verktyg som lärplattor, telefoner, datorer och spelkonsoler dagligen och då den mesta av nyttjandet sker i hemmet, men vi måste som trygga vuxna i förskolan vara medvetna om vad barnen kan möta när de befinner sig i den digitala världen. Som pedagog kan det vara för oss som barnet berättar först vad som hänt i något spel eller på någon sida, hur en pedagog reagerar i den situationer kan vara avgörande om barnet ser hen som en trygg vuxen eller ej.


Några frågor att lyfta i ert arbetslag:

  • Hur tänker ni kring barns integritet när det kommer till er dokumentation av utbildningen?

  • Vilka erfarenheter har ni av den digitala världen som barnen i er barngrupp befinner sig i?

  • Vet ni vilka spel som barnen spelar och om det finns möjlighet för andra att kontakta barnen i dessa spel?

  • Hur inkluderar ni vårdnadshavaren i ert arbete kring integritet med barngruppen?

  • Vilka är era största utmaningar i denna delen av er undervisning?


Vi har tidigare tipsat er om Caroline Engvalls böcker om Nollan och nätet och hennes böcker om Junior för förskolan. Caroline har under flera år dagligen arbetat med barns utsatthet på nätet och ger flera föreläsningar som ni har möjlighet att delta på digitalt eller live beroende på. Caroline delar med sig av viktig kunskap och berör och kan ge er stort stöd i ert arbete med att få ny kunskap och insikten av vikten att arbeta med detta i tidiga i år med barnen. Följ gärna Carolines arbete på Safe Selfie Academy https://www.safeselfieacademy.se/


Här pratar Caroline Engvall om Rapporten Svenskar och Internet och de brott och konsekvenser som barn kan råka ut för på nätet.


Rapporten Svenskarna och internet hittar du här:


Kapitlet i rapporten som handlar om barns internet vanor hittar ni här:


Här hittar ni Carolines föreläsning om barn och samtycke留言


bottom of page