top of page
_MG_3760 HD.jpg

Hur kan förskolor uppmärksamma Ramadan och Eid al-fitr?

I våra förskolor runt om i Sverige så har vi många barn som väntar på den stora festen Eid al-fitr som avslutar fastemånaden Ramadan. Barnen kanske har en Ramadan Mubarak kalender för att räkna ner till festdagen. Ramadan Mubarak betyder välsignad Ramadan.


Enligt läroplanen för förskolan ska pedagogerna ge barngruppen kännedom om olika levnadsförhållanden och kulturer och ge barnen förutsättningar att förstå och få kunskap om flera kulturer. Det finns tillfällen då pedagoger på förskolorna behöver hjälp med att få mer kunskap om barnen och familjernas kunskap och de som kan hjälpa oss bäst då är ofta vårdnadshavarna så bjud in dem och visa intresse för de traditioner och högtider som de uppmärksammar.


Jag hade inte själv tillräckligt med kunskap för att skriva en tipsrunda för yngre barn i förskolan utan fick hjälp av min kollega Sofie och hennes man som är mitt i sin fastemånad Ramadan. Sofie har även hjälp till med faktan om frågorna vi tagit fram som ni pedagoger kan ha som hjälp i ert arbete tillsammans med era barngrupper.


Vi hoppas ni lär er nya saker om Ramadan och Eid al-fitr med era barngrupper genom att göra tipsrundan och ni kanske blir inspirerade att uppmärksamma Eid på era förskolor.


Från tidigare år har vi även två andra artiklar som vi publicerat som ni hittar här om Ramadan och Eid al-fitrTipsrundan med frågor om Ramadan hittar ni här:


Tipsrunda om Ramadan och Eid
.pdf
Ladda ner PDF • 14.76MB

Facit och svarstalan hittar ni här


Facit och svars lapp Ramadan (1)
.pdf
Ladda ner PDF • 88KB


Här är frågorna och förklaringar till svaren i frågorna


Fråga 1 Ramadan är namnet på en månad  i den muslimska kalendern, vilket nummer har månaden Ramadan?


Fråga 3 Den islamiska kalendern är en månkalender och då räknas dagarna mellan när det är nymåne, då börjar en ny månad. Kan ni fler namn på månens olika utseende?


I den muslimska kalendern så finns det 12 månader. Varje månad har ett namn precis som i många andra kalendrar. Ramadan är namnet på den 9.e månaden i kalendern och det är under den månaden som muslimer fastar. Den muslimska kalendern är en månkalender, och det som styr när det blir en ny månad är månens fas nymåne. Så i den muslimska kalendern finns det 354 dygn och den är därmed 11 dagar kortare än sol kalendern som vi följer i Sverige.

Därför  flyttas månaden Ramadan varje år. I år 2024 så är månaden Ramadan mellan den söndagen den 10 mars till runt tisdagen den 9 april, slutgiltigt besked lämnas när nymånen har skådats på himlen. Nästa år 2025 infaller Ramadan runt den 28 februari till den 29 mars.Fråga 2 Muslimer fastar under månaden Ramadan. Att fasta innebär att…


Fråga 4 Under månaden Ramadan så är det många saker som är viktiga för muslimerna, att be och komma nämnaren sin Gud Allah och även…


Under månaden Ramadan fastar muslimer. Att fasta betyder att, en muslim varken dricker eller äter under de timmar som solen är uppe. Fastan bryts, avslutas sedan när solen gått ner och då är ett sätt att bryta fastan att äta färska dadlar och dricka lite vatten. Sedan bes  en bön innan de äter en måltid. Måltiden som heter “ iftar” äts ofta tillsammans med släkt och vänner . Ramadan är därför också en månad med många sociala tillfällen i samband med att fastan bryts, 


Det finns personer som är undantagna att fasta och det är barn, de som är sjuka, kvinnor som är gravida eller ammar och gamla som inte har orken att fasta en hel dag.


Fastan återkommer även under andra månader i den muslimska tron, till exempel under månaden shawwāl, då fastan är 6 dagar. Fastan är en av Islams 5 pelare, de andra är trosbekännelsen, tidebönen, allmosan och vallfärden.


Under ramadan är det inte bara själva fastan som är viktigt. Ramadan är en tid för reflektion, tid för bön, göra goda handlingar genom att tänka på de som har det svårt och en tid att komma närmare Gud Allah. 


Fråga 5 Vad heter den byggnad som muslier har sina gudstjänster i?


Den byggnad som muslimer har sina gudstjänster i heter Moské. Moskén är inte endast en viktig plats för bön utan även en social mötesplats. Under en dag ber en muslim 5 böner och då vänder den som ska be sig mot Mekka i Saudiarabien. 


Fråga 6 Islam har en helig skrift.  Vad heter boken?


Islams heliga skrift heter Koranen. Koranen är en helig bok för muslimer som tror på Islam. Det är som en bok som Gud sänder ner till människorna genom Profeten Muhammed . I Koranen finns det berättelser om Guds budskap, moral, och hur man ska leva ett gott liv. Som muslim läser man Koranen och följer deras skrift om hur en muslim ska vara en god hjälpsam människa.


Fråga 7 Fastemånaden Ramadan avslutas med en stor fest.  Festen är bland annat för att fira att muslimerna klarat av alla de goda gärningarna som de har gjort under Ramadan. Vad heter den festen?


Fråga 8 Under Eid festen brukar man träffa släkt och vänner och fira tillsammans. Det finns mycket mat och de har roligt tillsammans. Det är en dag då många har på sig nya kläder och av de äldre brukar barnen få…


Eid al-fitr är den fest som avslutar fastemånaden Ramadan. Dagen eller dagarna är fyllda med fest och besök hos släkt och vänner. Under denna festen så har alla på sig sina finaste kläder och barnen får presenter eller pengar. Dagen är ofta efterlängtad av många barn. Muslimerna skänker även mat till de som har det sämre ställt under denna dag. Under festen så hälsar man på varandra genom att säga Eid mubarak som betyder välsignad fest. Källor
Comments


bottom of page