_MG_3760 HD.jpg

Hoppa, studsa och klättra i träd!

Varje barn ska i förskolan få förutsättningar att utveckla sin

motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning. Att hoppas, springa

gå och krypa utvecklas över tid och förskolan kan genom ett medvetet