top of page
_MG_3760 HD.jpg

Fler tips på hur ni kan uppmärksamma Samernas nationaldag 6 februari.


Att uppmärksamma våra nationella minoriteter tillsammans med våra barngrupper ingår i vårt uppdrag i förskolan och det finns tydligt fastslaget i artiklar i barnkonventionen som är lag sedan 2020 att vi ska ge alla våra barn kunskap om innehållet i artiklarna och arbetat med det i vår undervisning, återkommande inte bara en dag eller vecka det ska vara en naturlig del av vår undervisning som ingen kan välja bort som mindre viktig.


Dessa artiklar kan du direkt koppla till din undervisning när du arbete med nationella minoriteter.


Artikel 30 i barnkonventionen fastslår att barn som tillhör etniska, religiösa eller språkliga minoriteter, eller som tillhör ett urfolk, har rätt till sitt språk. sin kultur och sin religion..


Artikel 2 i barnkonventionen fastslår att Alla barn är lika mycket värda och har samma rättigheter och ingen får diskrimineras.


Artikel 8 fastslår att Barn har rätt till sin identitet, sitt medborgarskap, sitt namn och sina släktförhållande.


År 2019 så lanserades Frost 2 som var inspirerad av den Samiska kulturen i handlingen För sametingen och Samerådet som samarbetade med Walt Disney i projektet att ta fram filmen var det viktigt att försäkra sig om att den samiska kulturen skulle behandlas med respekt och erkännande. Det utsågs en grupp med samiska experter som skulle bistå filmskaparna med sin kunskap kring, kultur, samhällsliv och historia i Sápmi. Många av våra barn i barngrupperna har sett Frost och genom att tilta på den på Nordsamiska så kan det vara en del i att skapa intresse för språk, hör vi ord som vi känner igen?


Frost 2 finns att titta på, på på Nordamiska
En annan karaktär som många barn kanske känner igen är Bamse. Sedan 2013 ges Bamse ut på Nordsamiska och tidningen går att beställa via förlaget eller låna på Bibliotek. Här kan ni läsa om Bamse på svenska och titta i tidningen på nordsamiska och få syn på skriftspråk och att det går berätta samma saga med hjälp av bokstäver som ser ut och uttalas på ett sätt och de svenska på ett annat.


Nr 2 av Bamse 2021 berättar om Stallo som är en traditionell sagofigur från Sàpmi.


Comments


bottom of page