_MG_3760 HD.jpg

Förskolans dag 2021


Förskolan har en lång tradition i Sverige och sedan 1830 - talet har det funnits barnomsorg i Sverige. Genom tiden har barnomsorgen bedrivits under många olika namn, den har kallats småbarnsskola, barnkrubba, barnträdgårdar, daghem och nu sedan 1998 förskola. Första syftet med att starta barnomsorg var att skydda barn från att behöva yrkesarbeta från unga år och få en utbildning. Senare var det att mammorna behövdes som arbetskraft och då behövde någon annan ta hand om barnen för att de inte skulle vara utan omsorg under tiden mammorna arbetade. Nu är förskolan till för barnen själv och utbildningen som sker där uppmärksammas varje år på förskolans dag.