top of page
_MG_3760 HD.jpg

Eldfesten 16/3 2021


Den 16 mars firas våren, solen och ljusets återkomst med en Eldfest.

Eldfesten- är en 4 000 år gammal tradition och firas med flammande eldar och hyllar naturens förändringar, att vinter blir vår samt solens och ljusets uppvaknande.


Chaharshanbe Suri

Eldfesten är en folklig icke-religiös högtid som har firats bland många olika folkslag under nästan 4 000 år. På persiska heter högtiden chaharshanbe suri ( röd onsdag) och firas alltid tisdagen före det iranska nyåret, Nouroz, som i sin tur infaller vid vårdagjämningen.


I artikel 8 i Barnkonventionen står det att barn har rätt till sin Identitet och identitet är starkt kopplad till kulturen , vidare står det i i förskolans läroplan att som en del av vårt uppdrag ingår att överföra och utveckla ett kulturarv – värden, traditioner och historia, språk och kunskaper – från en generation till nästa. Förskolan ska också se till att olika kulturer synliggörs i utbildningen.sid 9 Lpfö-18


Hur kommer ni uppmärksamma Eldfesten imorgon med era barn?
Comments


bottom of page