_MG_3760 HD.jpg

Bra och dåliga hemligheter


I förskolor har vi under några år arbetat med integritet på olika sätt för att ge barnen kunskap om sina rättigheter utifrån Barnkonventionens olika artiklar. Förskolans läroplan utgår även den från artiklar i barnkonventionen så det är viktigt att vi pedagoger hela tiden hittar ny litteratur och inspiration för att ge barnen ökad kunskap om deras rättigheter som samhällsmedborgare.