top of page
_MG_3760 HD.jpg

Bra och dåliga hemligheter


I förskolor har vi under några år arbetat med integritet på olika sätt för att ge barnen kunskap om sina rättigheter utifrån Barnkonventionens olika artiklar. Förskolans läroplan utgår även den från artiklar i barnkonventionen så det är viktigt att vi pedagoger hela tiden hittar ny litteratur och inspiration för att ge barnen ökad kunskap om deras rättigheter som samhällsmedborgare.


På fredag den 15 oktober kommer det en ny viktig bok som kommer vara till stöd för samtal med våra yngre barn i förskolan.


Det är Caroline Engvall som har skrivit en ny bok som riktar sig till våra barn i förskolan. Caroline har tidigare gett ut böckerna om Nollan på nätet för lite äldre barn och nu är det äntligen dags för våra yngre att ta del av Carolines kunskap om barn och unga på nätet. Caroline Engvall, journalist och författare specialiserad på sexualbrott mot barn på nätet. Caroline är också Safe selfie academys grundare. På www.safeselfieacademy.se kan ni läsa mer om hennes arbete.


När vi frågar Caroline om hur det kommer sig att det var dags för oss att lära känna Junior Nollans kusin svara hon så här


"Att skriva en bok för de yngre barnen är både angeläget och högst aktuellt. Barn råkar illa ut på nätet tidigt och ju tidigare vi kan förebygga desto bättre. Jag har skrivit om barns utsatthet på och utanför nätet ända sedan min första bok om ämnet kom 2008: "14 år till salu". Sedan dess har jag skrivit 16 böcker, såväl för barn och vuxna om ämnet. "


Vi har fått förmånen att läsa den nya boken innan den har kommit ut "Monstret i magen- om bra och dåliga hemligheter". I vårt arbete med våra yngre barn i förskolan så handlar mycket om att läsa av det som barnen förmedlar med sitt kroppsspråk och i bland kanske något ord. Hur gör vi när vi märker att det finns något viktigt som barnet vill berätta men inte riktigt vågar? Barn har rätt till ett privat liv enligt artikel 16 i Barnkonventionen, men samtidigt ska vi vuxna skydda barn mot alla former fysiskt eller psykiskt våld, skada eller övergrepp, vanvård eller försumlig behandling, misshandel eller utnyttjande, inklusive sexuella övergrepp. artikel 19 i Barnkonventionen. Grunden för att barnen ska våga prata med oss vuxna är att det finns trygga relationer och trygga vuxna som har tid att lyssna. Det kan även krävas mod att som vuxen lyssna på det som barn berättar men det är ett ansvar vi har i förskolan att föra barns talan för barnets bästa.


Boken handlar om Junior som går på förskolan och har en hemlighet, en hemlighet som gör ont i magen och som hen inte får prata om. Junior har svårt att sluta tänka på det som har hänt och kan inte delta i det som händer på förskolan. Boken är jätte fint illustrerad av Katarina Vintrafors och bilderna är ett bra samtalsunderlag för att hjälpa barnen sätta ord på sina egna känslor. Pedagogen Gustav ser att Junior inte är sig själv och bjuder in till samtal men Junior är inte riktig redo att prata om det förbjudna. I denna boken är det kusinen Nollan som är den trygga vuxna som lyssnar och hjälper Junior att "reda ut hemligheten".I boken finns förslag på frågor ni kan använda er av i ert arbete med barngruppen med att prata om just bra och dåliga hemligheter. Genom att vi redan i förskolan ger barnen kunskap om deras rättigheter bygger vi grunden för trygga barn.


Vi kan varmt rekommendera denna boken i ert viktiga arbete med barnkonventionen och barns rättigheter.
Comments


bottom of page