top of page
_MG_3760 HD.jpg

Allemansrättens dag

Den 20 september får allemansrätten en alldeles egen dag i kalendern! Den är värd att fira och skydda, tänk bara hur din arbetsdag skulle se utan den?

För ca ett år sedan började några organisationer prata om att inför dagen och nu har den blivit av med hjälp av Generation pep och Svenskt friluftsliv.

Syftet med att skapa dagen var att sprida kunskap om vår unika allemansrätt och rättigheter och skyldigheter knutna till den. Nu när dagen är etablerad är syftet att hylla naturen.Vad är allemansrätten?

Allemansrätten har funnits i Sverige sedan medeltiden och är sedvanerätt, något människor gör och har gjort länge och som är acceptabelt. Människor fick plocka en handfull med nötter på marken på sina resor genom skog och mark och plocka grenar från marken att elda med. Då på medeltiden hade inte allemansrätten ett namn utan det dök först upp på 40 talet när allt fler människor bodde i staden och behövde få tillgång till naturen.

Från 1994 står det i grundlagen att alla ska ha tillgång till naturen enligt allemansrätten. Allemansrätten i sig är ingen lag men andra lagar reglerar vad vi får göra eller inte i naturen. I miljö balken står det att vi ska visa hänsyn och vara varsamma i umgänge med naturen. Lagar kring fiske och jakt talar om hur vi får jaga och fiska.

Allemansrätten berör många olika aktiviteter och miljöområden. Det kan vara ridning i naturen, cykling, hundar eller snöskoteråkning. En del naturområden har också regleringar i allemansrätten. Det kan vara att det inte är tillåtet att plocka svamp i ett naturreservat.

Allemansrätten ger oss också möjlighet att bara vara och njuta i naturen.


I din undervisning i förskolan kan du jobba med följande slogan.

Vi lämnar skogen som den var, ingenting vi lämnar kvar

Vi får vara i naturen, i t ex skog, vid vatten och på ängar utan att fråga ägaren om lov. Alla naturområden ägs av någon. Det kan vara kommunen, staten eller företag. Vi får bland annat leka, äta matsäck, åka pulka, skida eller åka skridskor. När vi lämnar naturen behöver vi ta med oss våra saker och skräp tillbaka så att det ser ut som när vi kom och för att inga djur ska skada sig på vårt skräp.


Inte störa inte förstöra

Naturen är djurens hem och vi kommer till deras hem och hälsar på. Då behöver vi vara lite försiktiga så att vi inte stör. Speciellt på våren när många ungar föds. Vi behöver vara rädda om växtlighet och djuren. Om vi bryter grenar av ett träd skadar vi någons egendom. När vi är i naturen ska vi också ta hänsyn till andra människor som är där.


I arbetet på förskolan ska arbetslaget ge barnen förutsättningar att förstå hur människor, natur och samhälle påverkar varandra. Barnen ska också få förutsättningar att förstå hur olika val i vardagen kan bidra till en hållbar utveckling. Med allemansrätten och vår möjlighet att vara i skog och mark kan vi mycket konkret på olika sätt visa på hur hur vi kan vara rädda om naturen.


I vår Academy utbildning om Upptäck naturen med förskolans läroplan får ni mer inspiration i ert arbete kring allemansrätten. Kursen kostar 200 kr plus moms
Hur kommer du att fira dagen?


I denna länk hittar du filmer om allemansrätten på svenska, arabiska, persiska och dariComments


bottom of page