top of page

Upptäck naturen med Läroplanen & Barnkonventionen

  • 20steg
Deltagare som slutfört alla steg i programmet kommer få ett emblem.

Om

Genom kursen kan du fördjupa din kunskaper i ditt ledarskap med din barngrupp och få nya tips och idéer och inspiration för aktiviteter som du kan göra tillsammans med din barngrupp utomhus på våren. Kursen består av kapitel som du gör i din egen takt. Det betyder att du genomför kursen när det passar dig och du kan ta pauser och återkomma till samma kapitel flera gånger. Varje kapitel är uppbyggt på samma sätt och du får ta del av fakta, tips och reflektionsfrågor och kursen avslutas med några test frågor. Reflektionsfrågorna kan med fördel användas i dina diskussioner tillsammans med andra deltagare i utbildningen. Genom att få ta dela av flera personer erfarenheter och perspektiv fördjupar det era kunskaper och det skapas förutsättningar för ett kollegialt lärande.

Översikt

Pris

200,00 kr
bottom of page