top of page
_MG_3760 HD.jpg

Över 100 år av vila

Många av förskolans rutiner finns där utifrån barnens behov och utgår från bland annat barnens behov av mat, omsorg och vila. Varje dag äter barn och pedagoger många gånger per dag, barnens hygien sköts om och barnen sover. Hur dessa rutinsituationer görs har förändrats allt efter som samhället, barnsynen och arbetssättet på förskolan förändras.

När jag började arbeta i början av 1990-talet hade vår förskola vila i det största rummet som fanns på förskolan. Barnen vilade på madrasser som var placerade så att barnen inte kunde nå varandra. Om några barn sökte kontakt med ett annat barn så satte vi pedagoger upp kuddar mellan barnen så att de inte störde varandra. Tänk att ligga där på madrassen i ett rum stort som ett hav själv utan kontakt med någon annan. Med tiden ändrades detta till att barnen låg nära varandra i mindre rum och att det var viktigt att utgå från hur barnen ville att pedagogerna skulle finnas till hands. Våra förändringar gjorde vi utifrån samtal med varandra eller idéer som vi fick från andra pedagoger som hade provat nya sätt.


För ett par år sedan hittade vi också forskning om vilan. På Skolporten finns en intervju med Sofia Grunditz som har forskat om vilan på förskolan ur ett historiskt perspektiv. Hon blev bland annat intresserad av ämnet för att det inte finns forskning om vilan ur ett sov perspektiv.

I sin forskning har hon hittat filmsnuttar så långt bakåt som från 1914 från Fröbelinstitutet i Norrköping och hon har själv filmat på en förskoleavdelning.

I intervjun berättar Sofia att det viktigaste resultat i forskningen är hur barn själv är aktiva i att vara en del av att organisera vilan genom interaktioner. Vilan är något barn och pedagoger gör tillsamman och där pedagogerna inte bestämmer själv.

Sofia berättar att sovande och omsorg har varit ,genom tiderna och är viktig men att det inte synliggörs på samma sätt som andra delar av förskolans utbildning.

I sin forskning har Sofia jämfört bilder av vila från förr och nu och hon har sett att kvinnor nu som då rör sig på liknande sätt i rummet och att det finns en tydlig fysisk och kroppslig omsorg om barnen.

I intervjun berättar Sofia att avhandlingen inte ger praktiska tips på hur pedagoger ska göra utan ger ett historiskt perspektiv på vilan.


Vilan har från förskolans första verksamhetsformer varit en del av barns vardag och syftet har varit att sova/vila så att barnet orkar.


Nu har vi även forskning på hur sömn hjälper oss att utvecklas och må bra. I sömnen sköljs bland annat hjärnan så att den städas, våra korttidsminnen blir långtidsminnen och immunförsvaret förstärks. Vi vet också hur mycket sömn det behövs för att vi ska vara utvilade. En av de framstående forskarna är John Axelsson på Stockholms universitet.


Vilan är också en av de rutiner på förskolan där pedagoger och vårdnadshavare har mycket samarbete kring. Det börjar på introduktionen kring hur barnet är vant att sova och somna till att minska tiden för barnets sovande innan de slutar med vilan.


Vilan är spännande att fundera kring. Den har alltid funnits, görs på olika sätt och kommer även i framtiden att förändras.


Hur har din syn på vilan förändrats genom åren?

Kan vilan på din förskola utvecklas?

Hur samarbetar ni med vårdnadshavarna kring vilan?Intervju med Sofia


Comments


bottom of page