_MG_3760 HD.jpg

Vi vinkar och önskar lycka till vid grinden

Nu börjar det bli dags för de äldsta barnen på förskolan att avsluta sin utbildning på förskolan för att fortsätta sin väg genom nästa skolform och det livslånga lärandet. Den sista tiden brukar vara fylld med känslor för barnen, både de som lämnar och de som blir kvar. Barnen kan vara förväntansfulla inför det nya som ska ske, känna spänning och kanske lite oro. För de barn som blir kvar är det också en tid av känslor och funderingar. För pedagogerna är det avslut på en ofta lång relation med återblickar på den tiden som varit och lyckönskningar inför det nya.


När barnen lämnar förskolan och börjar i skolan är det en av de första övergångarna under barnets utbildningar. I förskolans läroplan beskrivs övergången, det vill säga när barn slutar i en skolform och börjar i nästa. I övergången ingår förutom konkreta aktiviteter för barnen även samarbete mellan förskolan och skolan så att det blir ett sammanhang och kontinuitet mellan utbildningarna.

På förskolan kan barnen ha bytt avdelning när de har bytt från till exempel yngre barns avdelning till äldre barns avdelning. Barnen på förskolan har ofta kunskaper om att de ska börjar skolan men vad de innebär kan vara diffust. För att ge barnen möjlighet att berät