top of page
_MG_3760 HD.jpg

Vi bär alla på Olikheter


" Vi gör olika-undervisning om mångfald och demokrati förskola" skriven av Aisha Lundgren Aslla och Franziska Forssander utgiven av Lärarförlaget 2022.


I denna boken bjuds vi på många exempel på hur pedagogerna på Bagarsjöns förskola i Nacka har arbetat med förskolans viktiga uppdrag kring mångfald genom att de använder sig av en mångfaldskalender som de själva skapar.


Vi får tillsammans med arbetslaget och deras barngrupp följa hur de arbetar med fokus på högtider, kultur, religion och traditioner genom sin mångfaldskalender.

Pedagogerna beskriver dilemman de hamnar i och hur de löser dem och delger sina egna reflektioner och vad de kunde gjort annorlunda eller det som de är mycket nöjda med i sitt arbete. De lyfter även vikten av att ge vårdnadshavarna förutsättningar att förstå arbetet med mångfald och demokrati. Boken är lättläst och ger många möjlighet till att reflektera över sin egen yrkesroll och hur skulle jag själv gjort i en liknande situation i min barngrupp eller arbetslag.


I arbetet med att synliggöra kulturer och traditioner finns det en stor oro hos många pedagoger och mycket av oron bygger på att vi själva inte har tillräckligt med kunskaper och behöver lära oss mer om kulturer och traditioner för att det inte ska bli en "vi" och "dom" känsla eller synsätt. Detta tycker jag författarna beskriver så fint " vi är alla olika och vi väljer olika av olika anledningar". Varför jag väljer att äta en viss sorts mat kan handla om allt från att jag inte tycker om något, att jag valt att vara vegetarian eller att jag har en trosuppfattning eller ideologi.


Genom att vi utgår ifrån att vi alla är olika så kan vi skapa en nyfikenhet för olikheterna och vilja lära oss mer om det.


Jag kan varmt rekommendera er att läsa denna boken och att ni tar del av författarnas exempel och hur de såg vinsten av att de alla lärde sig otroligt mycket ny kunskap genom att ta sig an demokrati och mångfald uppdraget med nya glasögon.
コメント


bottom of page