top of page
_MG_3760 HD.jpg

Vad har vi gjort och hur blev det?

Nu har vi kommit mer än halvvägs på terminen och snart börjar det bli dags att utvärdera utbildningen som vi pedagoger har planerat och genomfört tillsammans med barnen. Vi ska nu tillsammans i vårt arbetslag reflektera kring vad vi har gjort och hur det blev.

Utvärderingen är en del av det systematiska kvalitetsarbete och det återkommer med jämna mellanrum och är avstampen för att utveckla utbildningen och planera nytt. I förskolans läroplan beskrivs arbetet med det systematiska kvalitetsarbetet under rubrik 2.6. Där står det bland annat att alla pedagog ska delta i arbetet med det systematiska kvalitetsarbetet och att det är pedagogernas arbetsinsatser som ska utvärderas och aldrig enskilda barn.


För att kunna utvärdera vår utbildning behöver vi under terminen följa upp eller ha koll på varje barns utveckling och lärande och hur vi pedagoger har arbetat med vår undervisning för att ge barn förutsättningar att utvecklas, lära och trivas. Barnens utveckling följer vi bland annat upp genom att observera och prata med barnen om hur de upplever sin förskola, vad de är intresserade av och vad de lär. Vårt egna arbete följer vi upp genom samtal i arbetslaget om hur vi ger barnen förutsättningar att utvecklas så lång som möjligt i utifrån målen i läroplanen. Förutsättningarna kan handla om hur vi använder och anpassar vår miljö inne och ute, vilket material vi använder, vårt förhållningssätt eller hur vi organiserar vår utbildning. Till vår hjälp behöver vi dokumentationer som är gjorda under terminen för att komma ihåg, se mönster och följa hur eller om barnens kunnande har förändrats.


Hur pedagoger arbetar med utbildningen och sin egna undervisning beskriver vi som en liknelse med en fruktsallad. Vi har gjort en kort film om detta som finns på youtube. I filmen symboliserar de olika frukterna de olika målområden som finns i läroplanen. Alla mål i läroplanen bildar en helhet, förskolans utbildning precis som alla fruktbitar bildar en fruktsallad.

För att kunna se hur vi pedagoger ger barnen förutsättningar att utvecklas i varje målområde behöver vi titta på dem en och en för att sedan sätta ihop dem till en helhet. På detta sett ser vi vad vi har gjort eller vad vi inte har gjort och hur det blev.

Vi hoppas att denna film kan ge er inspiration att arbeta med det systematiska kvalitetsarbetet. Om du vill fördjupa dig mer har vi en Academy kurs om systematisk kvalitetsarbete som du kan ta del av. I den kursen går vi också igenom vad alla orden i det systematiska kvalitetsarbetet betyder.

Comments


bottom of page