_MG_3760 HD.jpg

Undervisning ute – hur fångar jag barnens intresse?

Förskolan idag bedriver sin verksamhet till stora delar ute allt efter Folkhälsomyndighetens och Skolverkets rekommendationer under Corona pandemin.