top of page
_MG_3760 HD.jpg

Undervisning ute – hur fångar jag barnens intresse?

Förskolan idag bedriver sin verksamhet till stora delar ute allt efter Folkhälsomyndighetens och Skolverkets rekommendationer under Corona pandemin.


Förskolan har anpassat sin verksamhet och nya rutiner och förhållningssätt har utvecklats under våren. Samarbetet med vårdnadshavarna sker utomhus och barngruppen är ute så mycket det går utefter förskolans förutsättningar. Nu är vi inne på vår andra termin av anpassningar och vi har fått frågan av en hur pedagog hur hen fångar barns intresse ute då pedagogen upplever detta svårt. Inne upplever pedagogen att det finns rutiner, miljö och material som underlättar för aktiviteter och undervisning. Pedagogen upplever att ute finns inte dessa rutiner till hjälp och det ställer större krav på hur hen ska organisera och genomföra sin undervisning.


Nya lärmiljöer

När verksamheten flyttar ut behöver pedagogen skapa nya lärmiljöer ute på gården eller närmiljön dit grupper brukar gå. Barnen behöver bli trygga och veta vad som kan ske på de olika ställena. Var brukar gruppen samlas, var finns det plats för lek eller lugn och ro.

Det är pedagogen som skapar ramarna för tryggheten och barnen läser av pedagogen och agerar därefter.


Ett sätt är att skapa avgränsade ytor ute på den större gården eller närmiljön. Detta kan göras genom en filt som då blir den ytan där ni har aktiviteter tillsammans. En filt kan då ge signaler att här gör vi något tillsammans när vi sitter. För att skapa rutiner och igenkänning är det bra om samma filt används från gång till gång. Ett annat sätt är att pedagogen gör “osynliga staket” . Pedagogen visar barnen på vilken yta gruppen ska vara på genom att pedagogen visar var gruppen ska vara just nu. Detta görs genom att pedagoger och barn går “staketet” runt platsen eller genom att gruppen dramatiserar att de målar linjer på marken. Det går också att sätta upp garn runt plasten gruppen ska vara på.

I denna artikel ger vi tips på hur pedagogen kan agera för att skapa trygghet och intresse hos barnen.Allt börjar med digDitt sätta att leda barnen i din undervisning är avgörande för hur du fångar barnens intresse. Varje pedagog utvecklar sina metoder och det finns många metoder att leda en barngrupp, det viktiga är att du hittar dina metoder och är trygg i den. Det är viktigt med många metoder för att du ska kunna bemöta olika barngrupp konstellationer under dagen.

Barnen i din grupp läser av dig och de märker om du är trygg i det du gör och då kan det också bli lugn i gruppen. Det viktiga är att du bygger relationer till dina barn och att ni är trygga med varandra. Barnen märker också ganska snabbt om du själv är intresserad av det ni gör och om du tycker det är roligt.


Att leda en barngrupp i undervisningen är ett hantverk och behöver finslipas över tid. I förskolan förändras pedagogrollen över tid då nya målområden tillkommer i läroplanen, riktlinjer och det blir fler perspektiv att ta hänsyn till. Ett exempel är arbetet med jämställdhet och de förändringar i förhållningssättet det har lett fram till på förskolan.

När du börjar med en aktivitet är det viktigt att du är tillgänglig för barnen både känslomässigt och tankemässigt.


Det är ett intensivt arbete att leda och du behöver vara totalt fokuserad på gruppen och det ni ska göra. Du behöver läsa av stämningen i gruppen och skapa trygghet genom att se varje barn. För att barnen ska uppleva att du ser dem behöver du har ögonkontakt med varje barn och benämna dem med namn. Genom att du tar hänsyn till barnens reaktioner och agerande och ger barnen utrymme att påverka det ni gör är du känslomässigt närvarande.


När du leder barngruppen behöver du också tänka på hur du leder din aktivitet framåt så att den fortgår och utvecklas. Är det en undervisningssituation behöver du tänka på de mål du arbetar mot. Med olika metoder kan du arbeta med alla förskolans mål utomhus. I många undervisningssituationer kan fler mål inkluderas. Till exempel om du arbetar med dans så följer språk och matematik med automatiskt. All utbildning ska genomsyras av värdegrundsarbetet och pedagogen behöver vara tankemässigt närvarande. Pedagogen behöver vara både känslomässigt och tankemässigt närvarande enligt läroplanen där det står att förskolan ska planera och genomföra sin utbildning så att barnens utveckling, hälsa och välbefinnande främjas.Ditt största verktyg i ditt arbete är du själv, din kropp, din röst och dina ögon.


Närvarande pedagog


Din kropp signalerar dina känslor och dina intentioner och barnen läser av detta blixtsnabbt. Det du säger med dina ord och din kropp behöver förmedla samma budskap. Barnen läser mer av vad din kropp signalerar än vad dina ord säger.


Med din röst kan du skapa spänning och förväntningar hos barnen och den går att varieras på många sätt.


Genom att pausa i meningar eller mellan meningar skapar du en förväntan på vad som ska komma. I en lek kan du säga -Och nu kommer (paus) katten.


Med rösten kan du variera styrkan genom att viska eller prata högt. I exemplet med katten kan du viska fram -Och nu kommer och säga ordet katten högre.

Rösten kan också förställas och låta ljus, mörk, knarrig eller imiterar djur eller dialekter.

Du kan skapa intresse hos barnen genom att göra många variationer i dina aktiviteter. Barn i förskoleåldern behöver förändringar för att behålla sin koncentration. Du kan variera att leka, göra uppdrag eller berätta något. I rörelse lekar där barnen är djur kan du lägga till hur djuren ska röra sig och hur djuren känner sig. Till exempel en trött, dansande björn. Roliga och lite tokiga kombinationer uppskattas av barnen.


Överraskningar är alltid populära men kan också leda till att gruppen tappar intresset för det ni ska göra tillsammans.

En del i att skapa rutiner och trygghet i din barngrupp är att berätta för barnen hur länge något ska hålla på. Detta underlätta för många barn till exempel i lekar där barnen turas om att göra saker. Berätta att nu gör vi detta tre gånger till, två gånger till och en sista gång. Då kan barn oftast vara med till slutet då det vet när det är slut.

Under leken är det viktigt att du bekräftar och uppmuntrar barnen. Alla barn vill ha uppmärksamhet.


Här kommer några frågor att reflektera kring efter aktiviteten

Reflektera över följande:

  1. Vilka är mina styrkorna i mitt arbete med att fånga barnens intresse.

  2. Vad behöver jag utveckla för att fånga barnens intresse?

  3. Vilka av mina metoder uppskattas av barnen?

  4. Vad behöver jag tänka på inför nästa gång?


Boktips

Ute Verksamhetens möjligheter Sanne Björklund, Studentlitteratur 2017


Förskoleforum

På förskoleforum kan ni även läsa följande artiklar, det går att prova på förskoleforum gratis under två månader. https://forskoleforum.se/

Artikel: Rösten i förskolan och Röstcoachning för blivande förskollärare av Karin Herou

Artikel: Undervisning i förskola-hur går det till? Maria Löfstedt

Comments


bottom of page