top of page
_MG_3760 HD.jpg

Tornedalingarnas dag 15 juli


Den 15 juni firas tornedalingarnas dag med flaggning, högtidstal, musik, fika och andra aktiviteter. Tornedalingarnas dag firas den 15 juli för då är Tornedalen som fagrast.


Tornedalingarna är en av Sveriges fem nationella minoriteter och meänkieli är minoritetsspråket. Meänkieli är nära besläktad med finskan och tillhör den finsk-ugriska språkgruppen. För att markera att det är ett eget språk började ordet meänkieli använda på 80 talet och 1999 fick det status av att vara ett eget språk i Sverige. Språket har lånord från svenskan och språket har flera dialekter. Meänkieli betyder vårt språk.

I förskolans läroplan står det att förskolan har i uppgift att främja och skydda de fem nationella minoriteternas språk och kultur och att alla barn på förskolan ska veta att det finns fem nationella minoriteter i Sverige.


Kort i historia

När Sverige förlorade det som idag är Finland i kriget mot Ryssland 1809 drogs det nya gränser mellan länderna. Gränsen kom att ligger vid Torneälven, Muonio och Könkämä älvar och människor som pratade finska hamnade både i Sverige och i Ryssland. Innan gränsen drogs var området ett mångkulturellt område där finska och samiska språken var dominerande. På 1880 talet införde staten försvenskningen av Tornedalen för att stoppa spridningen av det finska språket och den finska kulturen. I skolorna skede all undervisning på svenska och eleverna förbjöds, även på rasten att tala sitt modersmål, finska. 1920 var skolorna i Tornedalen helt försvenskade.

När Finland blev självständigt 1917 pågick det samtal om att det finsktalande Tornedalen borde tillfalla Finland och det svensktalande Åland bli svenskt. I utredningen som tillsattes i Sverige “bevisade” att befolkningen i Tornedalen inte hade farit illa av att tillhöra Sverige.


På 50 talet tilläts eleverna prata finska på rasterna och under 60 talet kunde eleverna i Haparanda lära sig finska i skolan. Denna politik innebar både en språklig och kulturell utarmning. Under 70 talet erbjöds barn modersmålsundervisning i skolorna. Undervisningen skedde då på standardfinska och inte på meänkieli som eleverna pratade hemma.


I 2013 antogs tornedalingarnas flagga som heter meänflaku som en symbol för tornedalingarna. Flaggan är vit, blå och gul. Färgerna i flaggan symboliserar den gula solen, de vita vinter vidderna den sommar blå himmeln.

Tornedalingarnas dag firades första gången officiellt 2015. Detta år uppmärksammades dagen för första gången i Svenska akademins kalender.



Med barnen i undervisningen

Berätta för barnen att det har alltid pratats många språk i Sverige. En del språk har pratats här i flera tusen år. Det är samiska, finska och språket som så småningom fick namnet meänkieli.


Genom böcker och berättelser kan barnen lyssna på meänkieli och kanske känna igen några svenska ord i berättelsen. På URplay finns det sagor på meänkieli. Två av dem hittar du i länkarna här nedanför. Den ena är en saga om Pino och den andra om Mina och Kåge.


Förlaget Lumio ger ut böcker på meänkieli och med både svenska och meänkieli. I denna bok av Jaana Niva och Erica Rytiniemi badar Vilma och Vilgot. De hittar på en massa bus. I denna bok kan barn upptäcka att till exempel mamma och pappa och meänkieli är mamma och pappa som i svenskan.





I boken På resa längs Torneälven får barnen följa med på en resa i Tornedalen. Författarna och systrarna Carina och Sofia Kero skrev boken för att barn i Tornedalen ska kunna känna igen sig och de hoppas att boken även är intressant för andra för att sprida en bild av Torneälven och dalen. Boken är utgiven av Lumio förlag och vänder sig till barn från 6 år.





Flaggor brukar fascinera barn. Berätta om flaggan, dess färger och vad färgerna symboliserar. Rita och måla egna flaggor.




En delikatess som är enkel att tillaga som som barnen nog kommer att tycka är god är Dopp i kopp. Smält smör i en kopp och blanda i färsk gräslök. Doppa färsk, kokt potatis i koppen.





Sagor på meänkieli på UR play




Mer information om Tornedalingar och meänkieli.


TV program om Torne älv


Comments


bottom of page