top of page
_MG_3760 HD.jpg

Tips - kostnadsfritt material om naturen


Naturen är något som engagerar oss mycket här på Verbala stigar. Det finns så många infallsvinklar att närma sig ämnet på och så många intressanta företeelser att undervisa om.

Att bara vara i naturen och upptäcka och utforska allt som finns där är spännande under alla årstider. När intresset är väckt går det nästa av sig själv att fördjupa sig i kunskaper om växter och djur, deras livscyklar, näringskedjor och den miljö de lever i.

Lite mer abstrakta saker som allemansrätten och hållbar utveckling behöver pedagoger ha en medveten tanke om hur de ska undervisa barnen så att det blir konkret och greppbart.

Allemansrätten är förutsättningen för att vi ska kunna vara i naturområden nära förskolan. Vi får vara på någon annans mark om vi är försiktiga och inte stör eller förstör. I arbetet med hållbar utveckling undervisar pedagogerna om människans påverkan på naturen utifrån flera aspekter. I detta arbete vill vi tipsa om material som finns på Friluftsfrämjandets hemsida.


Friluftsfrämjandet som är en nationell förening arrangerar friluftsupplevelser för alla, har material om naturen ur många perspektiv som går att ladda ner kostnadsfritt.


I materialet finns ett kunskapsspår som pedagogerna kan sätta upp och gå med de äldre barnen. De olika stationerna i spåret är inte numrerade så de går bra att välja ut de stationer som passar för tillfället. I den finns det frågor om bland annat vilka djur som ätit på kotten, under vilken årstid föds det djurungar, kan du namnet på några svampar?, hur ska du klä dig för att vara ute i naturen? Spåret är uppdelat i tre delar med facit efter varje del.


I denna länk ger Friluftsfrämjandet exempel på hur allemansrätten kan göras konkret för barn med lekar och aktiviteter.


Det finns också en material med 52 kort med olika utmaningar. I materialet finns det utmaningar för alla åldrar. Utmaningarna kan vara att använda sina sinnen för att upptäcka naturen , leta efter saker i naturen, skapa med naturmaterial, eller bara att vara. Korten har en bild av Friluftsfrämjandets figur Skogsmulle. Skogsmulle figuren bor i skogen och lär barnen om allemansrätten och allt annat som finns i skogen.Friluftsfrämjandet har också två naturhinderbanor, en för barmark och en i snö.

Till båda banorna finns det en handledning. När du går in i länkarna här nedanför så finns de precis under nerladdningsplatsen.
Hur undervisar du om allemansrätten?

Hur planerar du din undervisning efter barnens intresse och upptäckter i naturen?

Vilka mål i läroplanen kan du koppla till kortutmaningarna och hinderbanorna?

Vilka är dina utmaningar i din undervisning om naturen?

Hur arbetar du med att ge barnen förutsättningar att utveckla

"– förmåga att utforska, beskriva med olika uttrycksformer, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap och teknik," Lpfö 18
Comments


bottom of page