top of page
_MG_3760 HD.jpg

Tänka om - Sommarminnen

Snart fylls förskolan åter igen av lek, prat, skratt och återseenden. Efter att barn och pedagoger har gått omlott från midsommar till mitten av augusti kan en del kollegor, barn och vårdnadshavare inte sett varandra på upp till 8 veckor. Under dessa veckor har barnen bokstavligt växt på längden och fått nya erfarenheter och kunskaper.

Efter en lång separation kan det för en del barn upplevas som att starta relationen på nytt och närmandet mellan barn och pedagoger kan ta tid och ske försiktigt i små steg. När barnen känner sig trygga igen på förskolan vill de ofta dela sina erfarenheter och upplevelser med pedagogerna och barnen. Vad som gjort intryck på barnen är olika från barn till barn och det kan handla om allt från att ha sett en traktor till att ha fått träffa mormor som barnet har längtat efter länge.

De flesta förskolor börjar terminen med att ta emot de befintliga barnen och arbetar med att barnen ska knyta an igen till pedagogerna och de andra barnen innan introduktionerna av de nya barnen börjar i augusti. Under denna vecka/veckor fokuserar pedagogerna på dagens rutiner så att de blir en del av vardagen på förskolan igen efter sommar uppehållet. Genom att barnen får berätta om sina sommar erfarenheter delar barnen och tar emot tankar, kunskaper och erfarenheter av varandra.

Genom pedagogernas beprövade erfarenheter så återkommer dessa samtal varje år efter sommaren och förskolor planerar detta arbete bland annat genom att barnen på olika sätt ska med hjälp av vårdnadshavarna samla på barnens sommarminnen. Det kan vara att samla på ord kopplat till konkreta upplevelser som har påverkat barnet. Det kan till exempel vara traktor eller bada.

Sommarminne kan också vara att plocka en pinne från favorit lekplatsen nära hemmet som barnet sedan får berätta om på förskolan.

Syftet med denna planering är att alla barn ska få möjlighet att delge sina upplevelser och tankar, att pedagogens ska kunna leda samtalen så alla barn blir en tillgång i gruppen och att allas berättelser får lika mycket talutrymme och taltid.


Skolpsykologen och författaren Leif Strandberg menar att det viktigaste i detta arbete är just att barnen får dela med sig och ta emot andra barns berättelser och att de på så vis lär av och lär ut till varandra, det är något vi gör tillsammans.


I arbetet att göra tillsammans kan pedagogerna utgå från frågor som alla barn har sommarminnen till. Det kan vara frågor som: Vilka goda smaker har du smakat i sommar? Vad har fått dig att skatta? Vad har du lärt dig? Vem har du kramat?

Hur arbetar ni med barnens sommarminne på er förskola?


Comments


bottom of page