_MG_3760 HD.jpg

Sverigefinnarnas dag den 24 februari

Historia, mycket kort

Finska har talats i Sverige i över tusen år, så länge som Sverige har varit en nation. Under fler hundra år från 1100-talet till 1809 var det som idag är Finland en del av det svenska riket och människor flyttade från finskspråkiga områden till svenskspråkiga och vice versa inom landet. En del flyttade för att i jobba gruvor eller skogsbruk och andra för att flytta till sin huvudstad Stockholm.

En del människor som flyttade på 1500 talet fortsatte att prata finska eller både finska och svenska och så långt in som på 1960 talades det finska i samhällen i Sverige.


När Finland blev ryskt och gränsen drogs mellan Finland och Sverige bodde det människor som pratade finska på den svenska sidan och människor som pratade svenska på den finska sidan.

Under andra världskrigen när Finland var i krig skickades 80 000 barn till Sverige för att komma undan kriget. En del av barnen blev kvar i Sverige när kriget var slut.

Idag när vi pratar om finlandssvenskar syftar man på de människor som flyttade till Sverige under 50, 60 och 70 talet under arbetskraftsinvandringen.

Idag räknar man med att det finns ca 700 000 människor som är finlandssvenska och ca 200 000 pratar finska.


Nationella minoritet

Sverigefinnar är den största av Sveriges fem nationella minoriteterna i Sverige. Som alla nationella minoriteter har det en lång historia i Sverige och en vilja att bevara sitt språk och kultur. Många kommuner har det finska språket som ett förvaltningsområde och erbjuder förskola, skola eller äldreboende på finska.

Det finska språket skiljer sig mycket från svenskan och är besläktad med tornedalsfinskan(meänkieli), samiskan, ungerskan och estländskan. En del lånord har tillkommit till svenskan från finskan och en del ord har tillkommit finskan från svenskan. I Sverige blir finskan som talas av Sverigefinnar influerad av svenskan och nya ord uppstår och andra lånas in.Varje år väljs årets sverigefinska ord och 2021 blev det myysata, att mysa. Det största lånordet från finskan till andra språk är sauna, bastu på finska.