_MG_3760 HD.jpg

Ska vi leka?

Varje dag på förskolan sker det lek i olika gruppkonstellationer och vänskapsrelationer och varje dag förhandlar barnen med varandra om vem som ska vara med. En del barn har en given plats i gruppen och andra får förhandla mer eller be en pedagog om hjälp för att få tillträde till leken.


William Corsaro, professor i sociologi forskade 1979 om hur barn tar sig in i lekar och såg att barn har många olika strategier för detta. I sin forskning upptäckte Corsaro att barn sällan verbalt frågar med en direkt fråga som får jag vara med eller vad gör ni? om de får vara med.


Barnen i undersökningen satte sig