top of page
_MG_3760 HD.jpg

Rörelse så in i norden


I augusti i år skrev Kristianstads högskola om en intressant studie om barns förutsättningar till rörelse och fysiska aktiviteter utifrån vad som står i de nordiska läroplanerna.


Att barn rör sig för lite har vi fått rapporter om länge och det blev en ögonöppnare när WHO släppte sin rapport om stilla sittande barn och rekommendationer om att barn ska röra sig minst 180 minuter per dag.

I Sverige har det efter det gjort en del studier som visar på samma resultat.


Studien presenterades på en konferens för fysisk aktivitet i franska Nice och forskaren Ann-Christin Sollerhed och hennes nordiska kollegor berättade om vikten av rörelse och fysisk aktivitet inom barnomsorgen. Resultatet av studien är nerslående och forskarna menar att rörelse och fysisk aktivitet

behöver in i både lagar och läroplaner.


Ann-Christin menar att förändras inte barns förutsättningar för motorik och fysiska aktivteter kan konsekvensen blir att barn aldrig utvecklar sin rörelseförmåga med både besvär och smärta som följd.

I sin studie har forskarna jämfört vad som står i de olika nordiska läroplanerna när det gäller fysisk aktivitet och motorik. I alla läroplanerna har rörelse, motorisk förmåga och fysisk aktivitet låg prioritering.

Forskarna konstaterar att ingen läroplan skriver om WHO:s rekommendationer om rörelse trots att alla länder har antagit rekommendationerna.

De skriver vidare att i läroplanerna beskrivs rörelse som ett medel för att uppnå andra mål i utbildningen eller som ett mål för sig själv. Läroplanerna i Danmark, Finland och viss del Norge har ett egenvärde som mål och i den svenska nämns i stort sätt det bara som medel.

Forskarna skriver att det måste stå i läroplanerna att barnen har rätt till en grundläggande motorisk adekvat undervisning och att barnen ska ges möjlighet till 180 minuters fysisk aktivitet per dag.

I sin studie skriver de att i förskoleåldern är den mest gynnsamma åldern för barnens motorik och att det är svårt att hinna ifatt efter förskoleåldern.


Ann-Christin är skarp i sin kritik och skriver att vi i Sverige inte har hunnit långt. Barn är fysiskt inaktiva och stillasittande i hög grad både hemma och på förskolan. Hon skriver också bland annat att pedagogerna har låg kompetens om barns motorik och att rörelse ofta handlar om de stunder barnen leker egen fri lek ute.


Du kan läsa artikeln i sin helhetHur mycket rörelse och fysiska aktiviteter har barnen i din grupp förutsättningar att göra och ta del av under en dag?

Vad är grundläggande motorik i adekvat undervisning för dig?

Hur tänker du om att barns rörelse sker i deras fria lek?


Comments


bottom of page