top of page
_MG_3760 HD.jpg

Oj, hur ska jag klara av att prata om detta?


Varje dag så möter pedagogerna barnen och deras vårdnadshavare på förskolan, som pedagog kommer vi familjerna nära. Många barn berättar om vad som händer hemma hos dem och vad de har varit med om tillsammans med sina familjer. För det mesta är dessa samtal lustfyllda och gör även andra barn som finns i närheten intresserade till vidare dialoger. I bland kanske dessa dagliga samtal gör att det kommer fram saker som barnet varit med om, eller berättar om som väcker funderingar och kanske även en viss oro.När vi har en oro kring ett barn är det vårt ansvar i vår yrkesroll att lyfta det med vårdnadshavarna och bästa sättet att be vårdnadshavarna om ett samtal för att kunna prata i lugn och ro och att pedagogerna hinner förbereda samtalet innan. När samtalet bokas är det bra att berätta kort vad det kommer handla om så även vårdnadshavarna kan förbereda sig.


Som pedagog kan vi känna en osäkerhet inför dessa samtal, hur ska vårdnadshavarna reagera på det vi ska prat om? Kommer de bli arga eller kommer de tycka att det är bra att vi lyfter vår oro? Under våra utbildningar till förskollärare och barnskötare är svåra samtal eller samtal med vårdnadshavare kanske inget som man får träna på och kanske endast läst om i böcker. Nu har BRIS släppt en samtalats guide i samband med att de släppte sin rapport i april 2023 "Se mig - rätten till stöd tidigt i livet". I den rapporten lyftes vikten av att om barn och deras familjer behöver stöd är det viktigt att stödet kommer tidigt. Barn har rätt till en trygg uppväxt, liv och utveckling enligt artikel 6 i barnkonventionen.


Samtals guiden kan ni hitta här:


I guiden hittar ni många bra tips på hur ni kan planera och genomföra samtalet och den är bra att lyfta på ett möte tillsammans på förskolan eller i arbetslaget innan ni hamnar i situationen när ni måste ha ett samtal.


Här kommer tips på frågor ni kan prata om på ett möte i ert arbetslag:


Vad är ett svårt samtal för dig/ ert arbetslag?

Vad är oro för ett barn för dig /ert arbetslag?

Hur skulle ni göra om ni övade på ett svårt samtal?

Hur gör vi om en kollega inte klarar av ett samtal?

Hur gör ni om ni är oense om en fråga ska lyftas med vårdnadshavaren eller inte?


Comments


bottom of page