top of page
_MG_3760 HD.jpg

Ljusdal 14 och 15 april

Johanna Helsing på föräldrakooperativet Gärdet Måsen i Ljusdal har anlitat oss för att introducera RUS hos föräldrar och pedagoger. Av erfarenhet vet vi att när föräldrar och pedagoger får  vidareutveckla sina tankar och idéer om sin verksamheten på samma gång ger det fantastiska resultat för samarbetet . Då finns det en gemensam grund att samtal utifrån. På föräldraföreläsningen kommer vi förtydliga förskolans uppdrag utifrån den reviderade LPFÖ–-98. Föräldrarna får en insyn i hur vårt uppdrag ser ut och vilka förväntningar de kan ställa på verksamheten.

 

På fredagen kommer vi möta pedagogerna på Gärdet Måsen ( förhoppningsvis fler) och påbörja deras resa med RUS modellen.

För oss blir det roligt att få träffa pedagoger och föräldrar för oss en ny del av Sverige.


Om intresse finns kan du ansluta dig till dessa dagar genom att maila till info@verbalastigar.se

bottom of page