top of page
_MG_3760 HD.jpg

Läroplanen med några pinnar

Ofta är det enkla metoderna de bästa! I denna blogg ger vi tips på hur pedagoger kan använda pinnar som pyntats med lite garn, ull eller tyg som rekvisita i sagor i sitt arbete med förskolans läroplan både inom och utomhus.

Våra pinnar och grenklykor har vi hittat på marken i de naturområden vi brukar vara i med barnen. Det går bra att bryta av pinnarna eller jämna till klykorna genom att bryta av pinnarna med händerna men vill du har en jämn kant är det bättre med en sekatör eller tälja med en kniv.

Pinnarna är lätta att pynta och de är tåliga och går inte lätt sönder när de ligger i ryggsäcken. Ha dem gärna i en påse så skapar du spänning när du ska plocka upp dem till din saga. När barnen inte ser vad du ska plocka upp skapar det spänning på vad som ska hända.


För barnen blir pinn-figurerna levande

Vi börjar med sagorna Bockarna Bruce och Petter och hans 4 getter. Båda sagorna handlar om att övervinna svårigheter och för huvudkaraktärerna slutar det lyckligt.

Genom att använda sagor som arbetsmetod kan pedagogerna arbeta mot många målområden i läroplanen.


I sagoberättande kan barnen få del av ord som de inte hör i sin vardag hemma eller på förskolan. I dessa sagor kan det handla om ord som säter eller valla. Sagan om Petter och hans fyra getter är på rim och det blir ett sätt att leka med orden. Genom att dramatisera sagorna kan pedagogen skapa intresse för berättelser och samtala och reflektera om dessa. Allt detta är ingår i målen om att ge barnen förutsättningar att utveckla sin kommunikation och språk.


Båda sagorna innehåller mycket matematik. Tillsammans med barnen kan ni räkna hur många getter det är i sagorna, i vilken ordning de dyker upp i sagan och hur de förhåller sig till varandra storleksmässigt. I Petter och hans fyra getter är de lika stora medans bockarna Bruce är olika stora. Båda sagorna innehåller lägesord som pedagogerna kan betona och visualisera på olika sätt. Tillsammans med barnen kan pedagogen samtala om hur getterna är lika och olika varandra i de båda sagorna.


Efter sagan kan pedagogen reflektion tillsammans med barnen om sagan om hur de olika karaktärerna känner sig. Hur tror barnen att bockarna Bruce kom på sin plan att låta den största bocken gå sist. Hur tror barnen att trollen i de båda sagorna känner sig och varför är hen så arg? Vad tänkte Murre Svart när han jagade bort Ludenben? Denna reflektion kan kopplas till förskolans värdegrund och att: "Utbildningen ska ge barnen möjlighet att utveckla sin förmåga till empati och omtanke om andra genom att uppmuntra och stärka deras medkänsla och inlevelse i andra människors uppfattning och levnadssätt. Den ska ge barnen möjlighet att på olika sätt få reflektera över och dela sina tankar om livsfrågor. Lpfö 18 s.5


Vi har gjort en berättelse om varför trollet är så arg. vill du titta på den finns den i denna länk.

Vill du så kan du även skapa trollen, katten Murre Svart och de andra karaktärerna i sagorna på samma vis.


Comments


bottom of page