top of page
_MG_3760 HD.jpg

Kärt barn har många namn....

Denna artikel har fått mig att fundera tillbaka på mina egna praktik, PRAO och VFU perioder. Mycket tack vare att jag fick göra PRAO (som nog hette något helt annat när jag gick på högstadiet) på Montessori förskolan i Glumslöv i årskurs 8 så bestämde jag mig för att jag ville arbeta med barn och utbildning.


Jag kommer än i dag i håg att min handledare hete Birgitta och hon var välkomnande och inspirerande och hade ett lugn som smittade av sig. Kommer ni ihåg er handledare när ni gjorde prao eller VFU ?


Det finns så många positiva sidor med att ta emot elever från olika skolåldrar, de som går på högstadiet ska snart göra sina gymnasieval snart ,tack vare att ni är en handledare som guidar dem in i förskolans värld kanske de väljer att gå Barn och fritidsprogrammet och bli en framtida kollega. Att ta emot elever från Lärarhögskolor ger er insyn i vad som är på gång inom utbildningen och forskningen nu och kan ge er en värdefull uppdatering i allt det nya som sker.


Så nästa gång ni får telefonsamtalet "Hej vi ringer från Sjöviks skola och undrar om ni kan ta emot en PRAO, praktikant eller VFU student, tänk tillbaka på er handledare ni hade under er utbildning och vad hen gjorde för er. Ni har chansen att bli en del av en blivande kollegas utbildning.


Många kommunala förskolor har en överenskommelse mellan kommunens olika grund och gymnasieskolor om att ta emot elever. Även flera lärarhögskolor har enheter som det finns överenskommelser med att ta emot lärarstudenter till förskolor och skolor under studenternas VFU. Det finns även många fler utbildningsanordnare som också har önskemål om att ni ska ta emot elever under olika långa perioder.


APL, PRAO, VFU och praktik vad är egentligen skillnaden?


APL är arbetsplats förlagt lärande och är en del i all yrkesutbildning på gymnasial nivå. Syftet med utbildningen är att förbereda eleverna för yrkeslivet inom den utbildning som eleven går. Hur mycket APL som ingår kan variera utifrån vilken utbildning som eleven går.


PRAO är praktisk arbetslivsorientering och sker under 10 dagar på högstadiet oftast under årskurs 8 och kan vara en del i att elever får insyn i hur det är att ha ett arbete.


VFU är Verksamhets förlagd utbildning som studenter på universitet har som en del av sina studier och förbereder blivande förskollärare och lärare för deras yrkesliv och är 30 högskolepoäng.


Praktik kan användas om en arbetssökande behöver få arbetslivs erfarenhet men används även som ett samlingsnamn för PRAO och APL.


Vad kan vara bra att tänka på som handledare?


Att vara handledare innebär att vara en del av någons utbildning och de flesta elever som kommer ut har kanske ingen eller väldigt lite erfarenhet av att arbeta i förskolan. De kanske själva har gått i förskolan under sin uppväxt och deras erfarenhet av att barn kan vara att ha varit barnvakt till en granne eller syskon.

Skolverket har gratis utbildningar kring att vara handledare och en guide hur det är att ta emot Prao. De flesta lärarhögskolor har också guider på sin hemsida kring deras förväntningar på handledaren för VFU.


Det är viktigt att arbetslaget som ska ta emot eleven har pratat igenom vem som ansvar för mottagandet och introduktionen, både för eleven och hur eleven blir introducerad för barn och vårdnadshavare. Förslagsvis kan ni be eleven skriva en kort presentation av sig själv, vilka veckor de ska vara på er förskola och vilken utbildning hen går och en bild på sig själv som kan sättas upp på ett synligt ställe för vårdnadshavare.


Första dagen kan det vara bra att berätta om era förväntningar på eleven och berätta om hur en dag på förskolan kan se ut. Ge utrymme för elevens frågor och funderingar. Be gärna att eleven berättar om vilken uppgift som ska göras under tiden hos er och bestäm tillsammans när ni kan sitta ner i lugn och ro och gå igenom den. Många elever kan behöva stöd och förslag på hur uppgiften kan genomföras och här fyller handledaren en viktig roll. Var beredd på att svara på frågor, mycket kan verka självklart för arbetslaget med väcka frågor och funderingar hos eleven.


Det är viktigt att ni har kommit överens med er elev om vilka tider som hen ska vara hos er och vem och vilket telefonnummer hen ringer om hen skulle bli sjuk. För vissa elever är detta deras första kontakt med en arbetsplats och vissa saker är svårt att förstå eller veta hur det fungera på en arbetsplats.


Att arbeta i förskolan är komplext och tar tid att lära sig, mycket görs utan att pedagogerna tänker på varför och detta behöver handledarna och arbetslagen sätta ord på för eleverna så de förstår förskolans viktiga uppdrag.
Lite tips på länkar där det finns mer information:


Att bli en VFU handledare vad krävs?


Vad är PRAO?


På skolverkets hemsida kan du gå en kostnadsfri utbildning som kan vara stöd i ditt handledare uppdrag.

Film: Om Skolverkets webbaserade apl-handledarutbildning

Comments


bottom of page