top of page
_MG_3760 HD.jpg

Jag vill bli tröstad med ord
Vi som arbetar med barn möter många barn genom åren och flera av dessa barnen berör oss på olika sätt genom saker de gör, saker de säger och visar oss och delar med sig av till oss pedagoger på förskolorna. Många saker sägs i förtroende eftersom barnen ser oss som trygga vuxna och att vi kan hjälpa dem ibland bara genom att lyssna och bekräfta det som de funderar över och ibland kan behöva hjälpa dem att berätta för en kamrat hur kompisen önskar att något ska vara.


Ett barn sa en gång sa till mig “ Jag gillar inte att bli tröstad som de andra barnen, jag vill inte ha kramar när de ska göra förlåt, jag vill bli tröstad med ord istället det känns bättre för mig”, denna klokskap från detta barnet kommer jag tänka på i nya möten med nya barn och människor.


Många barn ger automatiskt en kram till ett annat barn om det uppstår en meningsskiljaktighet under dagen på förskolan som ett sätt att säga förlåt att visa att nu vill jag att vi är vänner igen.


Under dagarna på förskolan uppstår det många situationer som gör att barnen behöver få tröst av pedagogerna eller kamraterna. Det kan vara när vårdnadshavaren ska gå till arbetet, att hen blir färdig sist med kläderna i hallen för att komma ut på gården, det kan vara en konflikt om leksaker , konflikter mellan barnen i leken, med mera. Att lösa de meningsskiljaktigheter som uppstår under dagarna är en del i att ge barnen förutsättningar att i framtiden vara en del i samhället och något vi i förskolan ska arbeta med.


Hur har arbetslaget pratat med varandra om hur vuxna tröstar barnen. Har vi frågat barnen ( utifrån artiklarna i barnkonventionen artikel 12 och 13) hur barnen vill bli tröstade?

Hur arbetar vi med våra barngrupper kring de olika situationer när de behöver bli sams, eller säga förlåt till varandra?


Förslag på frågor ni kan ställa till barnen

Hur vill du bli tröstad av en vuxen?

Hur vill du bli tröstad av en kamrat?

När du tröstar en kamrat hur brukar du göra då?

När tycker du det är okej att kramas?


På Bonnier förlagen lära kan ni skriva ut dessa frågorna som också kan vara hjälp i era samtal med era barngrupper kring att lösa dilemman som kan uppstå.

Artikel 12 i barnkonventionen står det att barn har rätt att uttrycka sin mening och höras i alla frågor som rör barnet.


Artikel 13 i barnkonventionen står det att barn har rätt till yttrandefrihet; att tänka , tycka och uttrycka sina åsikter , med respekt för andra personers rättigheter.
Comments


bottom of page