_MG_3760 HD.jpg

Föreläsning om jämställdhet

Idag var vi inbjudna till Gillbostubbens förskola i Rotebro för att föreläsa om jämställdhet för pedagogerna.

Under förmiddagen tittade vi på vad som står i läroplanen för förskolan om jämställdhet och vad alla orden betyder.

Sedan undersökte vi vad normer är, hur de påverkar hur vi agerar, bli bemötta och hur förskolan kan arbeta med att granska normer och arbeta normkritiskt.

Under förmiddagen varvade vi mellan föreläsningar, gruppdiskussioner och kartläggning av den egna förskolan.

Verbala Stigar AB

Muskögatan 4

122 48 Enskede

Org nr 556807-7993

© 2021 Verbala Stigar

Följ oss i sociala media

  • Facebook
  • YouTube
  • Instagram

Prenumera på nyheter och inspiration