top of page
_MG_3760 HD.jpg

Hur möter jag barnens oro och frågor?


Utifrån situationen i Ukraina är det många som känner oro, rädsla och i våra media får vi ta del av kriget i realtid. Barnen tar del av informationen på samma sätt om vi vuxna, de ser vad som händer på TV, hör vuxnas samtal och läser av de vuxnas reaktioner på situationen.

Just nu delar många organisationer, utbildningsföretag och nyheter med sig av vad vi vuxna kan tänka på i våra samtal med barnen om deras frågor och oro. I denna artikel hittar du tre artiklar och ett nyhetsinslag om hur du kan prata med barnen.

Det som är gemensamt i alla tips är att vuxna ska utgå från vad barnen tänker och vilka frågor de ställer. Barnen har rätt till information enligt Barnkonventionen och vi vuxna ska anpassa svaren efter barnens frågor och ålder.

I artiklarna kan du läsa om hur de vuxnas känslor kan smitta av sig på barnen och att det är därför viktigt att vi vuxna håller oss lugna och inte pratar om situationen över huvudet på barnen. Att vi förhåller oss källkritiska lyfts också som ett tips.


På måndag den 7 mars provas signalen för VMA, (viktigt meddelande till allmänheten), i folkmun kallad Hesa Fredrik. Signalen provas en gång i kvartalet på den första helgfria måndagen i mars, juni, september och december klockan 15:00.

I den situation vi befinner oss i kan det vara lugnande att förbereda barnen på vad VMA är och att det signalen provas så att den fungerar.

Rädda barnen


Förskoleforum


Unicef


SVTplay Morgonstudion 8.10 in i programmet


Myndigheten för samhällsskydd och beredskap om VMA

Comments


bottom of page