top of page
_MG_3760 HD.jpg

Hur kryddar du barnens lek?

När barn får välja vad de vill göra på förskolan är att leka många barns första val. Lek är viktigt i sig själv för barnen och genom att leka med andra barn lär sig barnen leka. I början leker barnen bredvid sina kamrater för att sedan gå in i roller för att vara någon annan och så småningom leker med bestämda regler.

Leken är viktigt för barnen och ger möjligheter för barnet att utveckla många färdigheter. I förskolans läroplan beskrivs bland annat fantasi, inlevelse, uppfattning om sig själv och andra, motorik, kommunikation, problemlösning och samarbete.

För att barnen ska få förutsättningar att utveckla sin lek behöver pedagogerna organisera sin utbildning så att leken får utrymme att lekas på, tid att lekas en längre stund och vara ostörd. Blir leken störd av för ofta slutar barnen att leka. I arbetet med leken är pedagogerna förhållningssätt till leken och dess betydelse för barnens utveckling, lärande och välbefinnande mycket viktig för hur barn får möjlighet att leker.

I läroplanen står det också att förskolans miljö, hur den är möblerad och vilket material det finns där är viktig för hur den är inbjudande och uppmuntrar till lek.

I utbildningen ska pedagogerna ge utrymme för lek som barnen själv initierar och lek tillsamman med pedagogerna. I denna film från Skolverket berättar några pedagoger hur de har arbetat med att vara med i barnens lekar i en förskoleklass.

I filmen berikar pedagogerna barnens lek genom att de erbjuder större utrymme, erbjuda material och själv delta i leken. Vi kallar detta för att krydda leken. Precis som med en maträtt ger kryddningen en extra upplevelse till den mat vi äter så ger utrymme, material eller förslag på vad som händer här näst en krydda till leken så att den utvecklas och fortsätter.

Vidare står det i läroplanen att alla barn utifrån sina förutsättningar och förmågor ska få möjlighet att delta i gemensamma lekar. När pedagoger finns i närheten eller deltar i leken kan faktorer som begränsar leken uppmärksammas. När pedagogen är aktiv i leken kan pedagog förebygga och hantera konflikter och stödja kommunikationen.

Lek för barn är så viktig att den även står med barnkonventionen. I artikel 31 står det att barn har rätt vila lek, vila och fritid.

Om du vill lära dig mer om lek, hur miljön påverkar barnens utveckling och om barnens kommunikation har vi på vår utbildningssida vår RUS kurs som du kan köpa och där du kan lära dig mer om lek och hur du som pedagog kan främja leken.

https://academy.verbalastigar.se/


Att fundera på:

Hur kryddar du och ditt arbetslag barnens lek?


Hur tänker du om att delta i barnens lek?


Hur har ni tänkt kring er organisation så som miljön, dagsschemat och pedagogernas förhållningssätt för att främja alla barns lek?


Hur gör du, vilken roll tar du när du är med i barnens lek?


Hur tänker du om att använda barnens egna lek till en undervisnings situation?

bottom of page