_MG_3760 HD.jpg

Högbo Förskola i Sandviken

Att få positiv återkoppling från pedagoger som använder sig av det materialet vi tar fram och de utbildningar vi skapar är bland det roligaste som finns.

För att uppmärksamma Världsbokdagen 2021 tog vi fram en Tomten och Trollet film och så här valde Högbo förskola använda sig av det materialet och gav oss återkoppling.

Två pedagoger valde att själva dramatisera Tomten och Trollet för sin barngrupp och så här tog barnen emot sagan. De blivande skolbarnen kände igen sig i att det kan vara lite oroligt att börja förskoleklass då de inte vet vad som förväntas av dem.