top of page
_MG_3760 HD.jpg

Högbo Förskola i Sandviken

Att få positiv återkoppling från pedagoger som använder sig av det materialet vi tar fram och de utbildningar vi skapar är bland det roligaste som finns.

För att uppmärksamma Världsbokdagen 2021 tog vi fram en Tomten och Trollet film och så här valde Högbo förskola använda sig av det materialet och gav oss återkoppling.

Två pedagoger valde att själva dramatisera Tomten och Trollet för sin barngrupp och så här tog barnen emot sagan. De blivande skolbarnen kände igen sig i att det kan vara lite oroligt att börja förskoleklass då de inte vet vad som förväntas av dem.

Alla barn från ca 3 års ålder ville lyfta in sin egen bokstav i samtalet efteråt.

I denna återkoppling kan vi se hur pedagogerna arbetar med barns inflytande och att de får möjlighet till inflytande i utbildningen genom att lyfta in sina egna bokstäver i aktiviteten och artikel 12 i barnkonventionen, barn har rätt att uttrycka sin mening och höras i alla frågor som rör dem då de blivande barnen i förskoleklass sätter ord på sin oro. För att barnen ska våga uttrycka rädslor och oro krävs det att barnen är trygga med sina pedagoger. En trevlig helg önskar vi er alla!

Comentarios


bottom of page