top of page
_MG_3760 HD.jpg

Grattis till vinsten!

Grattis till Bofinkes förskola och Camilla i Södertälje som vann boken Mera Ljus av Ulrika Hjort.

På Bofinkens förskola arbetar de just nu med ett projekt om just våra sinnen. I projektet har vi haft fokus på hörsel, syn, lukt, känsel och smak.

Här kan ni läsa lite om hur de arbetar med barnens sinnen:

"Vi har även introducerat flera karaktärer som bor på förskolans vind. Karaktärerna kommer ofta på besök ner till barngruppen och utför olika aktiviteter med barnen som är kopplade till karaktärens särskilt goda/nedsatta sinne."

HörÖra har gigantiska öron och mycket god hörsel. Denna karaktär använder vi dels i aktiviteter som har med hörsel att göra men också för att hålla ljudnivån nere för godare arbetsmiljö på avdelningen.

Om barnen blir särskilt högljudda kan vi pedagoger säga "Oj, tänk på HörÖra" och barnen dämpar sig genast för att respektera HörÖra.

Karaktären SynSara har nedsatt syn. När SynSara kommer på besök blir det mycket fokus på lokalisering (matematik) och att beskriva (språk) samt likabehandling.

Smakis är en karaktär som är mycket berest ute i världen och som ofta kommer med någonting som barnen får smaka på.

KänselKalle är en mycket försiktig karaktär som pratar med barnen om hur vi är mot varandra och hur olika material känns.

Nosis & Trynet är två karaktärer som barnen inte träffat så mycket men de gånger som de varit på besök har de bl.a haft med sig ett luktmemory till barnen som de lämnat kvar på avdelningen för barnen att utforska vidare tillsammans. "

Hoppas att era barngrupper kommer gilla boken som kommer i posten!!bottom of page