_MG_3760 HD.jpg

Ett rep

Boken ett rep är skriven av Cao Wenxuan och Yu Rong och utgiven av Vombat förlag 2021

Hur kan vi använda ett rep? Vad har vi använt repet till genom historian? Vad vill du allra helst använda ett rep till just nu?


På första uppslaget får jag direkt barndomsminne, snör lek, det var en lek som jag själv lekte på rasterna i skolan när jag växte upp. Eller är det något annat som illustratören vill förmedla med denna bilden?