top of page
_MG_3760 HD.jpg

Distance creates Distance

Att genomföra introduktioner under pandemin har ställt krav på pedagogerna. Hur ska vi göra, hur ska vi förhålla oss till de restriktioner som gäller just nu och hur ska vi kunna genomföra vår utbildning för barnens bästa från de förutsättningar vi har här och nu. För det som gällde för en vecka kunde snabbt förändras till nästa vecka.


Detta har Martina Andersson Søe, Elinor Schad och Elia Psouni tittat på och publicerade sina reflektioner kring det i en artikel hos International journal of early year education

den 17 januari 2022 om ni vill läsa den hittar ni den här, den är skriven på engelska: https://doi.org/10.1080/09669760.2022.2025584

Introduktionen är starten för en förhoppningsvis lång relation med barnet och vårdnadshavarna och vi pedagoger i förskolan vet hur otroligt viktig denna tid är och vilken arbetsinsats det krävs av oss pedagoger. Det är även otroligt viktigt för vårdnadshavaren och barnet och en introduktion sätter många känslor på spel. Introduktionen ska vara en del av vårt systematiska kvalitetsarbete som ska följas upp, utvärderas och utvecklas och i denna artikel har Martina doktorand, Elinor fil.dr och specialistpsykolog och Elia docent vid Lunds Universitet tittat på några delar av detta utifrån enkät svar med pedagoger från förskolor i Sverige.


Vad de kommer fram till är hur restriktionerna har påverkat barns förutsättningar till att påbörja bygga relationer med introduktions pedagogen och vårdnadshavarnas upplevelse av att påbörja bygga relation med pedagogen.


Tuula och jag kallar detta för triangeldramat, hur barnet läser av sin vårdnadshavare är detta en trygg vuxen, bekräftar vårdnadshavaren barnet att detta är en trygg vuxen som det är oken att du är tillsammans med på förskolan så kan en relation påbörjas. Restriktionerna kring pandemin på påverkat förutsättningar för detta triangeldrama att påbörjas för många vårdnadshavare, barn och pedagoger. Vi pedagoger har ett ansvar utifrån förskolans läroplan att påbörja denna relation men vi kan inte göra det utan ett fungerande samarbetet med vårdnadshavarna.


Hur vi har all behövt förändra våra introduktioner utifrån de restriktioner som varit under pandemin och det har de också tittat på och kommit fram till hur viktigt det är med en fungerande organisation kring just introduktionen. Några pedagoger svarade att de genom introduktionerna under pandemin har fått syn på hur viktigt det är att ha en planering för introduktionen och inte bara "göra".


Många introduktioner har genomförts utomhus och flera pedagoger har upplevt det problematiskt att bygga relationerna med barn och vårdnadshavare utomhus. Även att göra om sin undervisning som under andra förutsättningar ofta bedrivs inomhus till att flytta ut den utomhus har också väckts många tankat kring, hur gör jag de för barnets bästa?


Det som är positivt är att pandemin har gjort att många pedagoger reflekterar över introduktionen, hur den genomförs och hittat nya sätt att genomföra dem som de upplever positivt och kommer fortsätta med även efter pandemin.


Det kommer att bli spännande att fortsätta följa doktoranderna Martina, Elinore och Elia fortsatta forskning kring introduktion i förskolan.


I denna artikeln hänvisar de till en artikel som Tuula och jag skrivit för Förskoleforum den 3/8-20 som heter " Introduktion av nya barn under coronatider"

Den går att läsa här, är du inte medlem på förskoleforum så går det att bli prov medlem under en period,


Commenti


bottom of page