top of page
_MG_3760 HD.jpg

Digitala verktyg i förskolan


Förskolan har genom tiderna gjort stora förändringar i sin utbildning och den förändring som nog har skapat mest debatt är när förskolans läroplan reviderades 2018 och uppdraget om att också digital verktyg ska använda i förskolan infördes.

Som alltid så beskriver inte läroplanen hur det ska göras utan det var ett arbete pedagogerna själv fick göra.

Med ny kompetens genom kurser och erfarenhetsutbyte , tid och arbete med barnen använder de flesta förskolor digitala verktyg nu på olika sätt. Det kan vara att projicera olika bilder, läsa digitala böcker på barnens modersmål, arbete med robotar eller som ett medel i det skapande arbetet. Barngruppen gör en film om troll som bor i en grotta som skapas med en green screen


När debatten om digitala verktyg är som mest hätsk är det ofta personer utanför förskolans utbildning som uttalar sig och får igång en debatt. Det kan då vara svårt för pedagoger att hitta begrepp och argument för vad förskolans uppdrag är i relation till de digitala verktygen och målen som är kopplade till dessa.


UR har en serie med sju korta filmer på 2 till ca 5 minuter där en lektor på universitetet ,utvecklingsledare och pedagoger i förskolans utbildning berättar om digitala verktyg ur förskolans perspektiv. I Filmerna förklaras bland annat vad adekvat digital kompetens är, hur har arbetet med de digitala verktygen förändrats, hur kan ljud och bild media användas i förskolan, eller hur appar kan användas i arbetet med språk.

Filmerna går med fördel att visa på föräldramöten.


Här hittar du filmerna


Hur arbetar ditt arbetslag med digitala verktyg?

Hur berättar ni om ert arbete med digitala verktyg för vårdnadshavarna?

Var hämtar ni inspiration och kunskap för att förhålla er adekvata?


Comments


bottom of page