top of page
_MG_3760 HD.jpg

Bygg relationer med sånger och lekar

Nu är introduktionerna igång på förskolorna och nya relationer tar fart mellan barn och pedagoger och mellan barnen.

I början kan det för några barn vara lite pirrigt, ovant och till och med skrämmande att lära känna någon som man inte har träffat förut och för andra är det spännande och roligt.


För barnen och barngruppen är det viktigt att pedagogerna redan från början stöttar barnen i deras kontakter och har en plan för hur barnen ska bli en grupp som känner varandra. Relationer tar tid att bygga och till sin hjälp kan pedagogerna använda olika sånger och lekar så att barnen lär sig varandras namn och börjar bygga relationer.


I början, innan barnen känner varandra kan lekar där barnen tar på varandra, tävlar, lekar där ett barn åker ut eller att ett barn är i allas blickfång skapa oro. Lekar som har få instruktioner och bygger på improvisation är lättare att delta i då det är lättare att förstå leken och barnet kan göra som hen vill och kan.

I början och även senare är det viktigt att pedagogerna är med eller håller sig nära barnen för att kunna stötta i leken. I läroplanen för förskolan står det att faktorer som begränsar barnens lek kan uppmärksammas av pedagogerna när pedagogerna följer eller leder leken på ett lämpligt sätt. Vidare står det att kommunikationen mellan barnen kan stödjas och att konflikter kan förebyggas och hanteras när pedagogerna är med i leken. Lpfö s.8


Här följer några lekar.

Det finns många namnsånger till exempel på Youtube. Sök på Namn lekar sånger. Ibland har vi barn i barngrupperna som inte tycker om att hamna i centrum som det lätt blir i en namnsång.


Många av de sånger som sjungs på förskolan kan också dramatiseras. Några av dem är Björnen sover, Huvud, axlar, knä och tå, lilla snigel eller jag leker träd, jag leker träd. I dramatisering av sånger kan barn göra som de vill och kan. En del barn väljer också att titta på.


Låda med djur

Fyll en låda eller påse med gose- eller plast djur som pedagogerna kan sånger till. I samlingsringen skickas lådan runt till barnen som i tur och ordning plockar upp ett djur. Benämn barnets namn, vilket djur hen plockade upp och sjung sången om djuret. Vi hade många Babblare i en låda som barnen plockade upp. Då benämnde vi barnets namn, namnet på Babblaren och vilken färg de är.


Strumppåsen

Alla barnen sitter i en ring tillsammans med de vuxna. Pedagogen har en påse eller låda som det inte går att se igenom. Alla barnen och vuxna tar av sig en strumpa och lägger i påsen eller i lådan. Pedagogen blandar strumporna i påsen och en deltagare tar upp en strumpa och letar efter barnet som strumpan tillhör. I början kan pedagogen lyfta strumpan och barnen kan hjälpa till att peka eller säga namnet. Pedagogen benämner barnets namn.


Byta träd

I denna variant har alla barn varsitt träd och inget barn är utan. Pedagogen eller ett barn ropar byta träd och alla barn byter träd. Det går bra att vara fler barn vid samma träd. Efter ett tag kan barnen byta träd som olika djur.


Pomperipossa

För de äldre barnen kan leken Pomperipossa vara en rolig namnlek.

Ett barn är häxan Pomperipossa som går i skogen där barnen plockar blommor. När Pomperipossa stöter sin käpp i marken förvandlas alla barn till stenar och ligger helt stilla. Pomperipossa lägger då en filt över ett av barnen och sedan ska de övriga gissa vem som ligger där under.


Fallskärm

Med en fallskärm går det att göra många samarbetsövningar. För att fallskärmen ska antingen flyga upp eller snabbt komma ner behöver barnen koordinera sina rörelser.

Börja med att koordinera era rörelser. Håll händerna vid midjan och räkna till tre. Vid tre lyfter ni fallskärmen så högt ni kan. Följ fallskärmen med era händer när den dalar. Prova att göra små och stora vågor.

Lägg en boll på fallskärmen och prova att rulla den till varandra. Försök hålla bollen på fallskärmen. Bestäm vem bollen ska rulla till genom att säga ett namn.

Ni kan också prova att springa/gå under fallskärmen när den är uppe i luften. För att barnen inte ska krocka kan ni bestämma vilka barn som ska byta plats, gärna några som står mitt emot varandra.


ความคิดเห็น


bottom of page