_MG_3760 HD.jpg

Barnkonventionen med Tomten och Trollet

Här kommer en favorit i repris!

Förra årets skapade vi ett julklander med karaktärerna Tomten och Trollet. Temat i kalandern och uppdragen som barnen fick utgick från vänskap, likheter och olikheter och att lära tillsammans. Efter förra julen satte vi oss ner och gjorde en lärarhandledning som beskrev vilka kopplingar till läroplanen och barnkonventionen vi hade tänkt oss de olika luckorna handlade om. Vi vill tacka för all fin feedback vi fick för julkalender och lärarhandledningen.

Hela förra årets julkalender kan du ladda ner från vår hemsida. Det finns en ny också för i år med tema djur och jul.


Barnkonventionen i julkalendern 2020

Vår julkalender som vi skapade utifrån de förutsättningar vi befinner i oss nu med Corona gjorde vi så att det skulle vara lätt för pedagogerna att använda. Vi valde aktiviteter som inte kräver mycket förberedelser och där barnen fick möjlighet till stor delaktighet och inflytande. Vår tanke var att den viktigaste aktiviteten i denna julkalender skedde i samtalen i barngruppen och att barnen var de viktiga personerna i denna julkalender och inte Tomten och Trollet.Sagokaraktärerna lyfte frågor som vi vet är angelägna för barnen och som lätt får igång samtal och viktiga funderingar.


När vi skapade julkalendern hade vi stort fokus på just detta, att barnen skulle vara delaktiga, aktiva och få delge sina tankar och åsikter om saker som även sker i deras liv. Sedan fortsatte vi att inkludera några av barnkonventionens artiklar till de olika händelser som Trollet och Tomten hamnade i.

En del “luckor” har tydlig koppling till Barnkonventionen andra har en tydlig koppling till andra målområden i förskolans läroplan. Vi har fått feedback på att till exempel storleken på Tomten och Trollet väckt frågor som ledde till mätning med måttband och vidare samtal om matematik.

FN:s barnkonvention

Barnkonventionen består av 54 artiklar och av dem är det fyra som ska vara vägledande för hur helheten av övriga artiklar ska tolkas. Dessa fyra har också legat till grund för vår julkalender.

Artikel 2 beskriver att alla barn har lika värde och att ingen får diskrimineras.


Artikel 3 beskriver att beslut och andra viktiga frågor som rör barnet ska utgå från vad som bedöms vara för barnets bästa. Alla vuxna som tar beslut som rör barn behöver se ämnet utifrån barns perspektiv och hur konsekvenserna blir för barnen av beslutet. Enda sättet att få reda på hur ett barns perspektiv är, är att inkludera och ge barnen möjlighet att berätta på olika sätt.