top of page
_MG_3760 HD.jpg

Anpassad utbildningVi vill tipsa om en film som Autism- och Aspergerförbundet har gjort och som ligger tillgänglig på Youtube. I filmen berättar föreläsaren och författaren Ann Sjölund om några saker som alla i omgivningen kan tänka på när de möter personer med autism. Anna har bland annat skrivit boken Tydliggörande pedagogik i förskolan med bland annat David Edfelt.


I filmen berättar Anna om sina tankar genom att packa en ryggsäck med bland annat förhållningssätt, tankar om miljön och barns rätt till att uttrycka sig i frågor som berör dem. Anna kallade denna ryggsäck för en tryggsäck för att vi som möter personer med autism behöver vara trygga i oss själv , ha kunskap och verktyg hur vi ska bemöta personer med autism.


Denna film vänder sig i första hand till personer som träffar personer med autism men mycket av det går även att använda som metoder i förskolan.

Genom tydlighet skapar vi i förskolan förutsägbarhet för barnen att veta vad som kommer hända, när och hur och det i sin tur skapar trygghet. I Förskolan är relationerna och hur kommunikationen används viktiga för att barnen ska känna sig trygga. Att kunna själv är också en stor del av förskolans utbildning.


Med Annas tips kan vi i förskolan arbeta med att utbildningen på förskolan ska ta hänsyn till barns olika behov och förutsättningar och anpassa den till alla barn på förskolan. Lpfö 18


Vad har ni för tankar kring hur era relationer och förhållningssätt, miljön och barns inflytande påverkar barnens lärande, utveckling och trivsel?


Vad betyder det för er att ni är trygga i er själv?

Hur tänker ni kring det som Anna säger om mjuka pratbubblor?

Hur ser ni på er miljö på förskolan?

Hur kan miljön anpassas för intrycksallergier?

Hur kommunikativ är er miljö på er förskola?

Hur arbetar ni med barnens tankar och åsikter om er utbildning?

Hur energianpassar ni dagarna

på förskolan?Comentários


bottom of page