top of page
_MG_3760 HD.jpg

Alla ljud är musik

Att sjunga tillsamman på förskolan kan skapa gemenskap och glädje och främja barnens språkutveckling. Tyvärr så kan vi läsa på https://www.sjungandebarn.se/publikationer som berättar om Rösträtt i förskolan

att det är många vuxna i förskolan som tycker det är svårt att sjunga tillsammans med barnen vid till exempel samlingar, de upplever att de inte får med sig barnen och det låter mindre bra.


Vad som är bra att förmedla när pedagogerna sjunger tillsammans med barnen är att förmedla glädje och trygghet, det kanske inte låter riktigt rätt och de kanske tappar några ord eller melodin men tillsammans har vi roligt på vår sångstund. I bland kan det vara så att pedagogerna har olika melodier som de tidigare sjungit och måste lära om tillsammans med barnen hur ska vi sjunga sången hos just oss. Det är okej att inte alltid göra rätt som vuxen de flesta barnen kan även tycka att det är lite roligt när det blir lite tokigt.


Ett annat sätt är att låt barnen välja sånger som de tycker om och som de kan, låt dem börja sjunga och stäm i i deras tonläge så blir det ofta lättare för de vuxna att sjung rätt för barnen. Barnen har ljusa röster och måste sjunga i rätt tonhöjd, annars kan deras stämband ta skada. Om det känns alltför obekvämt som pedagog, låt barnen sjunga de högsta tonerna. När ni använder er av förinspelad musik som hjälp använd gärna sånger där det är barn som sjunger, då det underlättar för barnen att sjunga i samma stämma.


Gör barnen delaktiga när det är dags att introducera nya sånger i era samlingar, välj tillsammans och passa på att prata om vad sången betyder, finns det några ord som ni kanske måste förklara för de andra barnen i gruppen så de vet vad de sjunger om. Om jag går till mig själv så vet jag inte hur många år jag sjöng Staffan var en stalledräng utan att veta vad en fåle var, någon som känner igen sig i liknande exempel?


Som vuxen kan det vara ett tips att använd sig av bilder, sångpåsar, gester och kroppsspråket för att förstärka eller förklara vissa ord och då kan barnen komma ihåg, bilden rörelsen när de sjunger och det kan vara till hjälp för att komma i håg nya texter.


Sång och musik är även ett viktigt inslag i förskolan för att synliggöra fler kulturer och språk som en del i förskolans uppdrag. Hur känns det att danska och sjunga och spela till musik från länder som finns representerade i barngruppen eller hur låter musiken och sångerna sjungna på något av våra nationella minoritetsspråk?

Musik är inte bara sång. Ställ er upp, rör på er, klappa rytmer och gå i takt. Använd rytminstrument och andra saker man kan hålla takten med som musikägg eller trummor.


Att hitta på nonsens sånger är också något som många barn tycker är roligt. Börja sjunga som pedagog och be barnen om hjälp att fylla på er melodi , med dagens teknik är det lätt att spela in och så kan ni lyssna på er melodi och sång om och om igen. Alla ljud är musik, njut av musiken tillsammans med era barngrupper och ha roligt!


Comentarios


bottom of page