top of page
_MG_3760 HD.jpg

Återvinningens dag

Den 29 september har återvinningen fått en alldeles egen dag. På dagen uppmärksammas hur återvinning och återbruk hjälper till så att vi är rädda om våra resurser och vår miljö.

I Sverige är vi överlag bra på att återvinna och med gemensamma krafter kan vi bli bättre.I förskolan sorterar barn och pedagoger sopor, besöker återvinningsstationer och ute plockar barn och pedagoger skräp.

I vår läroplan står det att alla barn ska få en positiv framtidstro kring vår miljö och hur vi använder våra resurser. I vår undervisning ska vi pedagoger på olika sätt ge barnen förutsättningar att utveckla kunskaper om hur våra olika val bidrar till en hållbar utveckling. Genom att återvinna och återbruka tar vi ekonomiskt tillvara på befintliga resurser, miljömässigt är vi rädda om naturen och socialt samarbetar vi och kommer på idéer tillsammans.

En del av soporna blir också material som används till annat på förskolan.

Jag hade för länge sedan en kollega som sa att alla saker ska användas två gånger, gärna på olika sätt innan de återvinns. Tillsammans med henne blev både barn och pedagoger kreativa i att återanvända saker. Med hennes tanke som grund blev gröt som blev kvar efter frukost ibland bröd och äpplen som var fallfrukt i familjens trädgård blev kompott till mellanmålet. När det bara fanns en av två strumpor kvar av förskolans lånestrumpor gjorde vi olika figurer av dem som vi hade med ut i leken och undervisningen.

I förskolans skapande används mycket material till återbruk. Toarullar, äggkartonger, wellpapp, plastlock och mycket mer blir en del i barnens kreativitet.


UR och olika företag har tagit fram material om återvinning för barn. Här nere kan du hitta länkar till några av dem.


UR program om kompostering, kretslopp, allemansrätt, sopsortering och återvinning. 10 avsnitt som är ca 9 minuter


Material från förpackningsinsamlingen. Olika figurer visar hur sortering går till.


Material med sopsamlarmonster som visar hur sopsortering går tillMaterial från Tetra pak om sopsortering
Pinnar från aspen som vi har plockat på marken. Vi tog in den och målade dem till blommor.

Commentaires


bottom of page