top of page

Systematiskt kvalitetsarbete i förskolan (SKA)

  • 25steg
Deltagare som slutfört alla steg i programmet kommer få ett emblem.

Om

Syftet med kursen är att du som pedagog ska få kunskaper om SKA, varför det är viktigt och hur du praktiskt arbetar med SKA i din vardag. I kursen kopplar vi innehållet till skollagen, läroplanen, barnkonventionen och Skolverkets material om SKA. Varje kapitel innehåller filmer, texter och reflektionsfrågor. Genom filmerna får du tillräckligt med kunskaper för att börja arbeta med SKA. I kursen ingår det att både se filmerna och läsa texterna. I texterna går vi lite djupare på varje område. Filmerna tar ca 3 timmar att titta på och texterna tar ca 2,5 timme att läsa. Reflektionsfrågorna kan du som pedagog också diskutera med ditt arbetslag för kollegialt lärande.

Översikt

Pris

550,00 kr

Redan deltagare? Logga in

bottom of page